9 สิ่งที่ควรหยุด ถ้าอยากมี ชี วิ ต ที่ดีเลิกทำกับตัวเองเถอะ


ความสำเร็จในชีวิตถือเป็นความฝันของหลาย ๆ คน ที่ต้องการให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี มีความสุข

แต่มีการกระทำบางอย่ างที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ทำให้คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้

แล้วสิ่งใดบ้างที่ไม่ควรทำ วันนี้เรามีคำตอบค่ะ อย ากมีชีวิตที่ดี ควรหยุดการกระทำเหล่านี้

1.หยุดใช้เวลากับคนแย่ ๆ

การคบเพื่อนผิดอาจจะทำให้การดำเนินชีวิตของคุณยุ่งย าก การอยู่ร่วมกับคนในสังคมที่แย่ ๆ อาจจะทำให้ชีวิตของคุณแย่ตามไปด้วย

ดังนั้น รีบเปลี่ยนกลุ่มสังคมใหม่ เปลี่ยนการคบคนกลุ่มใหม่ ๆ

ที่มีนิสัยดี และทำแต่เรื่องดี ๆ การเลือกเข้าไปอยู่แต่ในสังคมที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีตามไปด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน หรือเรื่องของครอบครัว การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดย่อมไม่ผิด จงหยุดใช้เวลาที่มีค่าเสียไปกับคนที่แย่ ๆ

และนิสัยไม่ดี เปลี่ยนความคิดใหม่ จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ค่ะ

2.หยุดวิ่งหนีปัญหา

การเอาแต่หนีกับปัญหาไม่ใช่ทางออกที่ดีค่ะ เพราะยิ่งคุณยืดเวลาไว้ ก็ยิ่งมีแต่แย่ลง ถึงแม้ว่าคุณจะหนีปัญหาตรงนั้นมา

และการใช้ชีวิตในตอนนี้ก็ใช่ว่าจะมีความสุขนะคะ หยุดวิ่งหนีปัญหาแล้วหาวิธีการแก้ไขจะดีกว่า

ถึงแม้การแก้ปัญหาจะไม่ใช่เรื่องง่าย บางปัญหาต้องใช้เวลา แต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณต้องหนีปัญหา เพียงพย าย ามหาวิธีการแก้ไขต่อไป

จนกว่าจะเจอทางออกของปัญหาอย่ างแท้จริง หากคุณสามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นมาได้

รับรองว่าคุณจะพบแต่ความสุขในชีวิตอย่ างแน่นอนค่ะ อย่ าหนีปัญหาเพราะไม่ได้ช่วยอะไร หันมาหาวิธีแก้ไขจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ

3.หยุดโกหกตัวเอง

การโกหกตัวเอง มีแต่จะทำให้คุณอยู่กับความทุกข์ การที่คุณไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงได้ เอาแต่โกหกตัวเองอยู่อย่ างนั้น

เชื่อเถอะค่ะว่า คุณจะไม่สามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้เลย

ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใด ก็จงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงให้ได้ แล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่ างไร

ของให้อดทนและพย าย ามหาทางแก้ไขกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ช้าก็เร็วคุณจะสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่ างแน่นอนค่ะ

4.หยุดผลัดวันประกันพรุ่งเสียที

การใช้ชีวิตของเรามีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณต้องทำ อย่ าเอาเวลาที่คุณมีไปทำอย่ างอื่นจนลืมทำอะไรให้กับตัวเอง การช่วยเหลือผู้อื่น

เป็นเรื่องดี แต่ก็ควรทำอย่ างเหมาะสมและถูกต้อง

ไม่ควรทุ่มเทเต็มทีกับการช่วยเหลือผู้อื่น แต่กับปัญหาของคุณเพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะเวลาที่จะแก้ไขนั้นไม่มี

ดังนั้น ก่อนที่คุณจะช่วยเหลือผู้อื่น คุณจะต้องช่วยตัวคุณเองให้ได้เสียก่อน

5.หยุดพย าย ามเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณ

หยุดทุกการกระทำ ที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง หยุดทำในสิ่งที่คนอื่นอย ากจะให้เป็น หยุดตามใจผู้อื่น เพื่อให้พวกเขาพอใจ

และก็บังคับให้คุณทำตามความต้องการ การใช้ชีวิตที่ดี ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวคุณเอง ไม่ได้ทำเพื่อเอาใจผู้อื่น

แต่ต้องทำเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากคุณมัวทำตามความต้องการของคนอื่น ๆ

คุณอาจเสียโอกสารที่จะพัฒนาตัวเองให้มีประสบการณ์มากขึ้น และก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้น จงหยุดทำเพื่อคนอื่น ๆ

เพียงให้เขาพอใจ จงทำเพื่อตัวเองเพื่อความสำเร็จในชีวิต

6.หยุดยึดติดกับอดีต

อดีตเป็นเพียงบทเรียนหนึ่งให้คุณได้รู้ว่า ไม่ควรกลับไปทำแบบเดิม คุณจะต้องใช้ชีวิตให้อยู่กับอนาคต เพื่อให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้า

ไม่ใช่มัวแต่จมอยู่กับอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขได้ การใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จและพบความสุขนั้น

คุณจะต้องทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในตอนนี้ดีที่สุด เพื่อเป็นฐานในการก้าวต่อไปของชีวิตที่ดีในอนคต

7.หยุดกลัวที่จะทำผิด

ความผิดพลาดเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทุกคนย่อมเจอกับความผิดพลาดในชีวิตกันทั้งนั้น แต่ใครจะพบเจอมากหรือน้อยนั้น

อาจขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้ชีวิต จงอย่ ากลัวกับความผิดพลาดที่คุณต้องพบ

จงพย าย ามทำในสิ่งที่ต้องการ และให้ความผิดพลาดที่ผ่านมาเป็นบทเรียนในการก้าวต่อไป

8.หยุดโทษตัวเอง กับความผิดพลาดที่ผ่านมา

ความผิดพลาดที่ผ่านมา คุณไม่สามารถไปกลับไปแก้ไขได้ นอกจากจะทำสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีที่สุด แล้วนำความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียน

ให้คิดเพียงว่า ความผิดพลาดที่ผ่านมาเป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตที่มีค่า ดังนั้น จงทำวันนี้ให้ดีกว่า และจงจำไว้ว่า

ความผิดพลาดเหล่านั้น เป็นการสร้างโอกาสที่คุณจะได้เจอกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า

9.หยุดคิดจะซื้อความสุข (เพราะความสุขหาซื้อไม่ได้)

ความสุขของการใช้ชีวิตอย่ างแท้จริง ไม่ได้เพียงพอคุณมีเงินมากเพียงพอจะสนองตอบความต้องการพื้นฐานเท่านั้น

แต่ความสุขของคนเรา ไม่ได้อยู่ที่ค่าของเงิน แต่อยู่ที่ค่าของความรู้สึก ความชอบ ความรัก ความพึงพอใจของคนแต่ละคน

ถือเป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้ หากคุณแสวงหาความสุขด้วยเงิน ความสุขที่คุณได้มานั้น อาจจะเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราว

แต่ความสุขที่ได้ไม่สามารถอยู่กับคุณตลอดไปได้ ความสุขที่แท้จริงคือความสุขอยู่ที่จิตใจ ซึ่งแน่นอนว่าถึงคุณจะมีเงินมากเพียงใดก็ไม่สามารถหาซื้อได้ จงใช้ใจแลกกับความสุขที่คุณต้องการ

สำหรับใครที่มีการกระทำเหล่านี้ จงหยุดเถอะค่ะ เพราะถึงคุณจะพย าย ามมากเพียงใดก็ไม่สามารถมีความสุขกับมันได้ ดังนั้น จงทำแต่สิ่งที่คุณต้องการ และสิ่งเหล่านั้นต้องอยู่ในความถูกต้องและเหมาะสมด้วย ทำตามใจตัวเองบ้างเป็นบางครั้ง ให้ความรัก ความเอาใจใส่กับตัวเองบ้าง การใช้ชีวิตที่มีความสุขจะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น

ที่มา : moneyhub

Back To Top