9 ข้อดีของการออมเงิน


ข้อดีของการมีเงินออม นั้นมีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดี ๆ สักข้อ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

เงินออมมีประโยชน์มากยามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ดังนั้น จึงต้องมีเงินออม เผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

1.เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออมมีเงินเก็บก็จะไม่ เครียด หน้านิ่ว คิ้วขมวด

เพราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้เมื่อมีเงินออม ก็จะมีความสุขมากขึ้น

2.มีเงินออมจะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออมก็ไม่ต้องเหนือย ในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้นไม่ต้องหางานเสริม

ไม่ต้องทำงาน มากขึ้นชีวิต มีอิสระมากขึ้นอยากทำอะไร ก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

3.มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น

ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเอง ก็ เ จ็ บ ป่ ว ย มีหลาย โ ร ค

หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลานแต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้

หากลูกหลาน นิสัยไม่ดี พยายาม แ ย่ ง สมบัติ เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซม

ข้าวของเครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ บ้านรถเครื่องมือ

มีโอกาสชำรุด เสียหาย ตามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้ เผื่อใช้จ่าย เป็นค่าซ่อมบำรุง

4.มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้

เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดียามเดือดร้อน

ก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

5.มีเงินออมทำให้ เป็นคนที่มี ความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว

แต่ไม่มีอะไร เป็นชิ้น เป็นอันเลยดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

6.เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็น

ต่อการใช้ชีวิต หากมีเงินออมชีวิต ก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

7.เงินออมทำให้ชีวิต ไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปทำให้งาน บางอย่างต้องล้มหาย ตาย จาก

เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัว

รับมืออย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์ เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์

ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงินไว้

8.เงินออมมีส่วนช่วยประเทศ ชา ติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศ ช า ติ ทางอ้ออม

ฟังดูดีมากจริง ๆ เงินออมเป็นหลักฐาน ค้ำประกันการกู้ เงินได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม

เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงินเพื่อซื้อบ้านที่ดิน

9.เงินออมช่วย ทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุน อย่างการซื้อหุ้นแล้ว ได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรา

มีรายได้มาเลี้ยงเรา ทุกปี อย่างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้านก็จะมีรายได้ จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอ ต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน สบาย ๆ ข้อดี ของการมีเงินออมยังมีอีกมาก

โดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะยามแก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย

เพราะทุกวันนี้ อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ขอขอบคุณ s i a m e b oo k

Back To Top