8 สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต


1. เตรียมจากอุปนิสัยที่ดี

อุปนิสัยไม่ดีคือตัวบ่อนทำลายสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง

เมื่อสัมพันธภาพถูกทำลาย โอกาสก็หลุดลอยไปในทันที

2. เตรียมจากสุขภาพจิตที่ดี

จิตใจดีย่อมมีคุณธรรม คนที่สุขภาพจิตดีย่อมเป็นพลังดึงดูดให้ผู้คนอยากเข้าใกล้

3. เตรียมจากอารมณ์ที่ดี

โบราณกล่าวว่า ออกจากบ้านให้ดูฟ้า ทำการค้าให้ดูทำเล ฮวงจุ้ยของคนเราอยู่บนใบหน้า อยู่ที่สีหน้า

ฉะนั้น รูปเกิดจากจิต อยากให้สิ่งดี ๆ เข้ามา จงปรับอารมณ์ของตัวเองให้ดีก่อน

รอยยิ้มนำความสดใสมาสู่ทั้งตัวเองและคนรอบข้าง

4. เตรียมจากสุขภาพที่ดี

สุขภาพที่ดีคือลาภอันประเสริฐ เพราะสุขภาพคือต้นทุนอัน มหาศาล

5. เตรียมจากทัศนะคติที่ดี

ทัศนะคือตัวตัดสิน เมื่อตัดสินใจในสิ่งใดย่อมลงแรงทำในสิ่งนั้น เมื่อลงแรงทำย่อมนำมาซึ่งผลสำเร็จ

6. เตรียมจากความสัมพันธ์ที่ดี

สัมพันธภาพที่ดีถูกบ่มเพาะจากจิตใจและคุณธรรมที่ดี คบหาใครจงถือสัจจะความจริงใจเป็นหลัก

7. เตรียมจากการกระทำที่ดี

เกิดเป็น มนุษย์นั้นสุดประเสริฐ สิ่งที่ผู้ประเสริฐพึงทำนั้นก็คือ สอนตัวเองและผู้คนให้ดั่งมั่นอยู่กับการทำดี

ตรวจสอบการกระทำของตนเองว่าเป็นสัมมาหรือไม่ ก่อนจะพบเจอ กับความโชคดี

เราตระเตรียมตนเองให้มีเงื่อนไขการเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างแล้วหรือยัง

รู้ในวาสนา รักษาวาสนา และสร้างวาสนาเพิ่ม ดังคำกล่าวที่ว่า สละได้ สละได้ มีสละย่อมมีได้

8. เตรียมจากคำพูดที่ดี

คำพูดดีเพียงหนึ่งประโยคอุ่นใจคนฟังไปเป็นปี คำพูดร้ายเพียงหนึ่งประโยคก็บาดลึกใจคนฟังไปเป็นปีเช่นกัน

จำไว้นะ คำปรักปรำกล่าวโทษไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหา รังแต่จะบานปลาย

ดังคำกล่าวที่ว่า โรค เข้าทางปาก เรื่องออกจากปาก ขอให้ทุกท่านโชคดี

ที่มา  aansanook

Back To Top