8 วิถีการมีชีวิตติดดิน แม้จะวุ่นวายแค่ไหน ก็อยู่สบาย


1. อยู่อย่างพอเพียง

และเพียงพอ รู้จักพอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ หัดปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังส่งเสริมอาชีพเกษตรกรได้ดีอีกด้วย

2. ลองใช้ของธรรมดา

ไม่ติดหรู ไม่ติดของแบรนด์เนม เคยเที่ยวเมืองนอกแล้วชอบซื้อของแบรนด์เนมทั้งหมด

แต่ตอนนี้หยุดทั้งหมด เพราะคิดแล้วว่าของธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกัน เสียดายเงิน เสียดายทรัพยากรโลก

3. แต่งหน้าน้อยลงมาก

เพราะรู้แล้วว่าการแต่งหน้าเยอะแล้วจะดูแก่ แถมยังประหยัดเงินในการซื้อเครื่องสำอางได้เยอะมากเลย

4. ไม่ออกงาน

ที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะย าว เวลาเลิกงานมักให้ความสำคัญกับครอบครัว

และเพื่อนที่สนิทกันมากๆ มีเพื่อนน้อยแต่คุณภาพแน่นๆ

5. ไม่ได้สนใจกับกระแสสังคม

ในตอนนี้ที่เป็นอยู่ ทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง ใส่ใจและโฟกัสที่ตัวเรา อย่ าไปมองและอย่ าไปเหมือนใคร

6. ขับรถธรรมดา

ไม่ได้ขับรถหรู เพราะรู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบ รถธรรมดาก็ขับไปไหนต่อไหนได้เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องซื้อรถแพงๆมาขับ

7. ใส่ใจและให้ความสำคัญกับปัจจุบัน

อย่ าไปยึดติดและคิดมากอยู่กับอดีต เพราะอดีตก็คืออดีต เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว

8. ความโกรธทำให้คนเราไม่หันหน้าคุยกัน

เราจึงเลือกไม่โกรธใครนาน ใครทำดีเราก็ดีกลับ ใครไม่ดี ก็อย่ าไปสนใจ ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง

ที่มา : postsara

Back To Top