8 ข้อดีของความจน ใครที่ยังไม่รวยดูแล้วมีกำลังใจ

ข้อดี เมื่อเราเกิดมาจน อ่าน แล้วเข้าใจชีวิตขึ้นเยอะ

1.ใช้เหตุผลในการซื้อเวลาจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีก ทำให้เป็นคนประหยัดโดยที่เราไม่รู้ตัว และรู้จักค่าของเงินเป็นอย่ างดี

2. รู้จัก ซ่อม มากกว่าซื้อคนส่วนใหญ่พอของพั งก็เลือกที่จะซื้อใหม่ มากกว่าที่จะนำมันไปซ่อมแต่คนจนนั้นจะมีนิสัยรู้จักใช้

จะซื้ออะไรแต่ละอย่างก็ต้องคิดให้ดี ไตร่ตรองให้ดีอย่างรอบคอบเสมอ และใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด

3. ความจนทำให้คุณตัวเล็กเพราะมันทำให้คุณสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะรวยจะดี แค่ไหนและเขาจะไม่แบ่งแยกชั้นชน

4. มีภูมิต้านทาน ต่อความย ากลำบากคนจนมีความอดทนต่อแร ง ก ด ดั น กว่าคนส่วนใหญ่ และไม่กลัว ว่าชีวิตจะเจอความลำบากเพียงใด เพราะเราต้อง กัดฟัน สู้ แบบเดินหน้า ไม่ถอย

5. ความจนเป็นแร ง ผ ลั ก ดั นทำให้คุณมีแร ง ผ ลั ก ดั น ในการทำตามเป้าหมายและเพื่อพัฒนาตนเอง

เพราะด้วยต้นทุนในชีวิตที่ต่ำกว่าใครๆจึงทำให้เราต้องกระตือรือร้นแทบทุกอย่างเหมือนเป็นการสร้างแรง ผลักดัน ให้เราทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง

6. รู้จักความหิวเพราะความหิวเป็นบ่อเกิดแห่งความพยๅยามทำให้ไม่อยๅกกลับไปจนอีก จนหล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนที่กระตือรือร้นและอยๅกทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน

7. ต้องพยายๅมทำทุกอย่างด้วยตัวเองต้องทำทุกอย่างด้วย ตนเองตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานครัวทำได้หมดใครว่าจ้างให้งานเสริมอะไรทำหมด ทำให้เราขยันและไม่หยุดนิ่งแล้วหาโอกาสในต้นทุนที่ต่ำเพื่อทำให้อนาคตที่หวังไว้ให้ดีกว่าเดิม

8 ไม่เคยหยุดที่จะ ดิ้นรนคนจนต้อง ดิ้นรน ทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดจากความลำบากนั้นๆ และไม่กลับไปจนอีก

หากเป็นคนจนที่คิดได้และเดินถูกทาง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็จะก้าวข้ามได้เสมอ อยากให้คนเราเห็นคุณค่าของความจน อย่ามองกันที่ภายนอกเลย และขอบคุณความจนอันยิ่งใหญ่

ที่มา : lamunlamai

Back To Top