7 เรื่องสำคัญ ที่ไม่ควรเชื่อคนอื่นมากเกินไป


มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องมีคนรอบข้างในสถานะต่าง ๆ ไว้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

มันเป็นเรื่องดีแน่นอน … ถ้าเรามีใครไว้ให้ช่วยเหลือ มันเป็นเรื่องดีแน่นอน

ถ้าเรามีใครไว้ให้คลายเหงา มันเป็นเรื่องดีแน่นอน … ถ้าเรามีใครไว้ให้ปรึกษา แต่อย่ าลืมว่า

“10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น” คุณฟังคนอื่นบอกกล่าวได้

แต่อย่ าเพิ่งเชื่อถ้าไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง เพราะระหว่างที่ข้อมูลเดินทางมาถึง

คุณอาจจะผ่านมาหลายปากต่อปาก และไม่แน่ว่า คนที่กำลังบอกคุณอยู่นี้ เขาก็แค่คนที่รู้ไม่จริงสักหน่อย

1. เงินทอง การทำมาค้าขาย การกู้ยืม หนี้สิน ฯลฯ อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของเงิน ๆ ทอง ๆ

“อย่ าพึ่งพาคนอื่นเด็ดขาดนอกจากขอคำปรึกษาอย่ างรอบด้าน” เพราะประสบการณ์และพื้นฐาน

(ครอบครัวและอาชีพ)ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงเป็นเรื่องย ากมากที่จะนำมาเปรียบเทียบกันว่าใครดีกว่าใคร

และจะเป็นเรื่องยุ่งเหยิงทันทีถ้าคุณได้นำมิตรภาพและเงินทองมาปะปนกัน ยิ่งยุคนี้สมัยนี้ เงินทองหากันย ากเสียด้วยสิ

2. สุ ข ภ า พ นอกจากห ม อ และตัวเราเองซึ่งเป็นเจ้าของร่ า ง ก า ย โดยตรง อย่าเพิ่งเชื่อหรือลองสูตรพิสดาร

ย าผีบอกจากใครเด็ดขาด มันไม่เหมือนกับกายภายนอกที่สามารถ mix & match เสื้อผ้าหน้าผมโดยไปลอกเลียนแบบ

ใครมาก็ได้ โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ เป็นอาการที่มาจากภายในร่ า ง ก า ย เรา อย่ ารู้ดีไปกว่าตัวเราและห ม อ

3. ประสบการณ์การเรียนหรือการทำงาน เสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อเช็คข้อมูลพื้นฐานได้ แต่สำหรับบรรย ากาศจริง

สนามจริง มันขึ้นกับคุณตัดสินใจเองแล้วหละว่าพร้อมจะลุยหรือยอมปล่อยผ่าน คนที่เขาเล่ามาเขาก็เจอในแบบหนึ่ง

อีกคนหนึ่งที่เล่าก็เจออีกแบบหนึ่ง ถ้าเป็นเราไปเจอบ้างก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนพวกเขาเหล่านั้นที่เคยผ่านมาเสมอไป

คุณอาจจะทำได้ดีและรู้สึกสนุกกับมันก็ได้

4. ความรัก เป็นเรื่องที่ย ากและวุ่นวายพอ ๆ กับเรื่องเงินทอง ไม่สามารถหยิบยืมใครได้ ไม่สามารถลอกเลียนแบบใครได้

และไม่ควรจะเชื่อใครมากเท่ากับหัวใจของคุณเอง คุณจะแอบรัก แอบชอบ คบหา หรือเลิกรา มันเป็นสิทธิของตัวคุณทั้งนั้น

คนอื่นเขาไม่ได้รู้เห็นเรื่องราวทั้งหมดเท่ากับตัวคุณและแฟนคุณเอง

5. มิตรภาพใหม่ ไม่จำเป็นต้องถือคติ “เพื่อนเกลียดใคร เราเกลียดตาม” เพราะมันไม่ยุติธรรมเลยที่จู่ ๆ

เราจะไปเกลียดใครที่รู้จักกันผิวเผินอย่ างไร้เหตุผล ยิ่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งต้องมีวุฒิภาวะมากขึ้น

6. ลัทธิ ความเชื่อ เรื่องทางจิตวิญญาณ เรื่องของศาสนา ลัทธิ ความเชื่อต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

ให้รู้สึกสบายใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน คุณมีสิทธิเลือกได้ว่าจะอยู่ในฝั่ง

“ไม่เชื่ออย่ าลบหลู่” หรือ “ไม่เชื่อต้องพิสูจน์” หรืออยู่ทั้งสองฝั่งอย่ างเท่า ๆ กัน แต่ อย่ าฟังคนอื่นให้มากจนขาดการคิดตริตรองด้วยตนเอง

และอย่ านำความเชื่อของตนเองไปยัดเยียดคนอื่น เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่พูดย าก

7. รสนิยมส่วนตัว ไลฟ์สไตล์ส่วนตัว ความรักความชอบ ความหลงใหลในสิ่งต่าง ๆ ไม่มีใครถูกผิด

มันคือความสุขส่วนตัวที่ใครเขาก็ต้องมีอะไรสักอย่ างไว้หล่อเลี้ยงตัวเองให้มีชีวิตชีวาบ้าง

ถ้าคนอื่นจ่ายในราคาแพงกว่า หรือมีโอกาสเข้าถึงในสิ่งที่ดีกว่า มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณมันอ่อนด้อยกว่าใครเสมอไป

ภูมิใจในสิ่งที่คุณมีอยู่สิ ! เรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัว มันขึ้นกับตัวเราว่าจะทำอย่ างไรก็ได้ ตัดสินอย่ างไรก็ได้

ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น และไม่จำเป็นว่าคนอื่นต้องเหมือนเรา และความแตกต่างก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องนำมาเปรียบเทียบกัน

หรือเป็นคู่แข่งกัน มองให้เป็นสีสันของโลกนี้ โลกจะดูน่าอยู่ขึ้นมากกว่าที่คิดไว้เยอะ

ที่มา : jeeb

Back To Top