7 วิธีสอน ลู ก ให้รู้จักเอาตัวรอด ในโลก ที่อยู่ยากขึ้นทุกวัน


ในโลกที่หมุนอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ย ากที่จะกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะมีทางไหนที่ปลอดภัยหรือไม่

ปลอดภัย จนสร้างความหนักอกหนักใจให้กับพ่อแม่และไม่สามารถไว้วางใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

การพย าย ามสอนลูกให้รู้จักเอาตัวรอดและช่วยเหลือตัวเองได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตลูก

1 สอนลูกว่า ถ้าพวกเขาเกิดพลัดหลงหรือรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัย

ให้มองหาคุณแม่ที่มากับลูก ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือก่อนเป็นคนแรก ๆ

2 ถ้าเป็นไปได้อย่ าได้ติดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกไว้บนบนข้าวของเครื่องใช้ เช่น เป้สะพายหลัง กิ๊บติดผม

และกล่องข้าวกลางวัน ฯลฯ เพราะเมื่อคนแปลกหน้ารู้ชื่อลูกของคุณ

นั้นจะทำให้เข้าถึงลูกได้ง่าย และทำให้เด็ก ๆ ไว้ใจพวกเขาไปโดยปริย าย

3 สอนลูกว่า หากเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองให้รีบบอกพ่อแม่ทันที อย่ าได้เก็บความลับเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้

4 คิดสร้างคำพูดที่เป็นรหัสลับระหว่างคุณกับลูก และสอนให้ลูกใช้ส่งข้อความเมื่อต้องห่างจากคุณเพียงลำพังหรืออยู่ใน

สถานการณ์ที่ดูไม่ปลอดภัย และเมื่อคุณเห็นถึงรหัสนี้จะเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกและรีบไปหาลูกให้เร็วที่สุด

5 สอนลูกให้รู้ว่า ถ้าหากสังเกตหรือรู้สึกว่ามีใครบางคนขับรถตามอยู่ ให้ลูกวิ่งกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามกับรถ

6 สอนลูกว่า ถ้ามีคนแปลกหน้าพย าย ามที่จะจับตัว ให้ทิ้งความมีมารย าททั้งหมดไป

และพย าย ามจะส่งสัญญาณขอร้องให้ช่วยเพื่อให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้

7 เราอาจไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเท็จแค่ไหน อย่ างการมองเห็นเด็กที่ดิ้นรนขัดขืนอยู่ในอ้อมแขนของผู้ใหญ่ในที่สาธารณะ

และเราก็เดินผ่านไปเพราะอาจคิดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวคนอื่น ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ตรงกันข้ามกับที่คิดไว้ก็ได้

ดังนั้นควรสอนลูกให้รู้ว่า หากมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้ลูกรู้จักจะตะโกนร้องเพื่อบอกคนอื่น ๆ ให้ช่วยเหลือได้ทันที

ที่มา : th.theasianparent

Back To Top