6 เหตุผลที่คุณควรขอบคุณ “เวลา” (อ่านแล้วสุขใจมาก)


1. ขอบคุณเวลา

ที่ทำให้ฉันได้รู้จักธาตุแท้ของคนรอบข้างว่าคนไหนจริงใจ ว่าคนไหนเสแสร้ง

2. ขอบคุณเวลา

ทำให้ฉันรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตทรัพย์สินเงินทอง

ลาภยศชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้สุดท้ายคือความว่างเปล่าคุณธรรมและความดีต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

3. ขอบคุณเวลา

ทำให้ฉันผ่านห้วงเวลาตั้งแต่เด็กจวบจนปัจจุบันจากเด็กไร้เดียงสาจนถึงวันที่ต้องอยู่กับ

ความจริงฉันเห็นน้ำใจคนฉันผ่านความยินดีโศกเศร้าจากนี้ไปฉันจะรักษาใจรู้พอและเพียงพอ

4. ขอบคุณเวลา

ที่สอนทุกสิ่งทุกอย่ างให้กับฉันเธอสอนฉันว่าคบเพื่อนต้องระวังวาจาถูกเข้าใจผิด

ต้องสงบนิ่งไม่เสียสติสำหรับคนเสแสร้งต่อให้รู้เช่น เห็นชาติก็ไม่ต้องโพนทะนาจนหมดเปลือก

สำหรับคนเหลี่ยมจัดต่อให้เขาเก่งกาจก็จงห่างไกลเพราะวันหนึ่ง

เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าคนดีย่อมได้ดีตอบคนชั่วต้องได้รับผลกรรมชั่วนั้น ไม่ช้าก็เร็ว

5. ขอบคุณเวลา

ที่สอนให้ฉันไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องราวหรือผู้คนที่ไร้สาระเพราะมันรังแต่จะเสียทั้งเวลา

และเสียทั้งอารมณ์อะไรที่เป็นของฉัน ไม่มีทางสูญหายอะไรที่ไม่ใช่ มันก็คือไม่ใช่!

ชีวิตคนเราสั้นนัก ไม่รู้วันจากจะเป็นวันไหน คิดเสมอว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิต

ทำในสิ่งที่อยากทำทำในสิ่งที่ควรทำทำในสิ่งที่ไม่ผิดต่อมโนธรรม

6. ขอบคุณเวลา

ที่ทำให้ฉันเจอทั้งคนดีและคนร้ายสำหรับคนดีฉันซาบซึ้งใจสำหรับคนร้ายฉันขอขอบคุณพวกคุณทำ

ให้ฉันได้เรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์เมื่อยอมรับได้ ฉันก็ไม่ทุกข์อีกต่อไป

ที่มา : นุสนธิ์บุคส์

Back To Top