6 วิธีอยู่กับความโสดให้เป็น ถึงจะอยู่คนเดียวแต่มีความสุขมาก


1. รู้จักวางแผนด้านการเงิน ปัจจุบันเงินแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ดังนั้น

เมื่อจะใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขต้องรู้จักออมเงินไม่ว่าจะในรูปแบบสั งหาริมทรัพย์,อสังหาริมทรัพย์,

สะสมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ,กองทุนหุ้ นระยะย าว,การทำประกันชีวิต เปิดบ้านเช่า เล่นหุ้นอยู่บ้าน

2. สุขภาพก็สำคัญนะการไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ การดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญชาวโสดจึงควรตรวจร่างกายประจำปี

3. รู้จัก S A F E T Y F I R S T ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง

ชาวโสดควรมีทักษะการป้องกันตัวหรืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันตัวเองควรเลี้ยงสุนัขสักตัวไว้คอยเตือนภัย

4. ชาวโสดควรเป็นมิตรกับชาวโสดทั่วโลก หากคุณเป็นสาวหรือหนุ่มโสดที่อยู่คนเดียว

การผูกมิตรกับเพื่อนข้างห้อง ป้าข้างบ้านเพื่อเอาไว้พึ่งพาย ามยาก ให้ช่วย สอด ส่องดูแล

เป็นหูเป็นตาก็เป็นสิ่งดีงามได้ไม่น้อยมีเพื่อนแก้เหงาได้อีกด้วย

5. มีทักษะชีวิตติดตัว การเป็นโสดก็คือการใช้ชีวิต โดยพึ่งพาตนเองเป็นส่วนใหญ่

ดังนั้นชาวโสดต้องมีทักษะที่ใช้ในการดำเนินชีวิตโสดติดตัวบ้าง เช่นเปลี่ยนหลอดไฟ

ซ่อมท่อน้ำประปา ดูแลรถ สำหรับชายโสดก็ฝึกเย็บผ้า ทำอาหาร

6. ให้รางวัลกับชีวิตบ้าง ความโสดมีข้อดีมากมาย หนึ่งในนั้น คือ การมีอิสระอย่างเต็มที่การท่องเที่ยว

หรือเข้าคอร์สอบรม ทำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความตื่นเต้นและพัฒนาศักยภาพของชาวโสด

ที่มา : khobjaina

Back To Top