6 นิสัยของคนไม่ฉลาด แต่อยากอวดฉลาด


ในสังคมเรานั้นมีคนอยู่หลากหลายประเภทจริงๆ มีทั้งคนโง่ที่อวดฉลาด คนฉลาดที่แกล้งโง่

และคนที่วางตัวเก่ง บางคนก็น่ารู้จักน่าคบหาด้วย แต่บางคนก็ไม่มีใครอย ากคบหา

และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัว ทำให้คนรอบข้างต้องเบื่อหน่าย คนเหล่านี้มักถูกเรียกว่าเป็น

“คนโง่ชอบอวดฉลาด” ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า “คนโง่” แตกต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 6 อย่ างหลักๆ ดังนี้

1. แสดงอาการโมโหก้าวร้าวเพื่อกลบเกลื่อนเวลาที่รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่างที่คิด อาจเพราะกลัวเสียหน้า

กลัวดูไม่ฉลาด พวกเขาจะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าวเพื่อเป็นการกลบเกลื่อน

ซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติก ร ร มก้าวร้าวกับระดับไอคิวพบว่ามีความสัมพันธ์กัน

โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติก ร ร มที่ก้าวร้าวมากกว่า

2. พวกชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่นคนเหล่านี้ไม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ

และมักโยนความผิดให้ผู้อื่น ซึ่งผลการศึกษาด้านประสาทวิทย าพบว่า เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

สมองของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไป เพราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดทุกอย่ าง

จะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ทำผิดซ้ำสอง

แต่คนที่ไม่ฉลาดนั้น จะมักโยนความผิดให้คนอื่น และไม่ได้เรียนรู้อะไรจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

หนำซ้ำยังทำผิดเรื่องเดิมๆ ได้เรื่อยๆ และโยนความผิดให้คนอื่นอยู่เสมอ

3. มักจะคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกทุกเรื่องในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง

คนเหล่านี้จะเถียงอย่ างหนักเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ และแทบจะไม่สนเลยว่าในวง

สนทนานั้นจะมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่

4. ไม่ยอมเปิดรับฟังองค์ความรู้ใหม่ๆแบบนี้ใครจะแนะนำอะไรก็ต้องลำบากใจหน่อยนะ

เพราะคนเหล่านี้มักจะฟังแค่ความคิดของตัวเอง ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจ

และพร้อมยอมรับฟังพิจารณาเรื่องทั้งหมด ก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไป

5. คนโ ง่มักเห็นแก่ตัวคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มีแนวโน้มที่จะเข้าใจ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทน

ต่างจากคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำแทบมองไม่เห็นหัวคนอื่นเลย

อีกทั้งยังมองด้วยว่าการทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาถือเป็นเรื่องแปลก

6. คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นพวกที่ชอบวิจารณ์ หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า

เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่า และมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อน

โดยมีความลำเอียง (ที่เข้าข้างตนเอง) เป็นที่ตั้ง หรืออีกมุมหนึ่งคือ คิดว่าการกดคนอื่นให้ต่ำลง เป็นการทำให้ตัวเองดูสูงขึ้น

Back To Top