5 วิถีผู้หญิง “อยู่เป็น” ใจเย็นมีสติ


1.เมื่อใดที่เธอถูกเอารัดเอาเปรียบ

ลองปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเสียมิตร คิดเล็กคิดน้อยจะเสียกำลังใจ เธอจงจำไว้ “เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน”

แค่นี้ก็เพียงพอให้เธอสุขใจวันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับได้

ยังมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ยังไปเที่ยวได้ ยังมีคนอยู่รอบกาย ยัง อ่ า น หนังสือ

อ่ า น เ ฟ ส อ่ า น ไ ล น์ ได้ ความสุขอาจหาไม่ง่าย แต่ความเรียบง่ายทำให้ชีวิตเป็นสุข เธอเอ๋ย สุขให้เป็น

2.เมื่อใดที่เธอรู้สึกไม่พอใจ

ลองไตร่ตรองดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไป เธออาจไม่ได้รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงิน

แต่เธออาจมีความสุขอันเรียบง่ายที่เศรษฐีโหยหาก็เป็นได้และเธอยังแข็งแรง

มากกว่าคนที่นอนป่วยอยู่ตามโรงพย าบาล เธอโชคดีกว่าคนอื่นอีกมากเพียงใด

เธอจงจำไว้ “มองล่างเธอเหลือ มองเหนือเธอขาด”

3.เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เธอเ จ็ บ ป ว ดใจ

ลองปล่อยให้มันเป็นไป ทบทวนดูสิว่า ชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน คนที่มีชื่อเสียง คนที่รวยล้นฟ้า

หรือคนที่รักกันปานจะกลืนกินในอดีตวันนี้เหลือไว้แต่ชื่อ! สุดท้ายเธอก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้

ต่อให้เธอแค้น เธอก็ต้องไปจากโลกนี้ ต่อให้เธออาลัยอาวรณ์ เธอก็ต้องจากโลกนี้ไปในสักวันหนึ่ง

4.เมื่อใดที่เธอกลัดกลุ้ม

ลองสุดลมหายใจลึกๆ ทบทวนดูว่าชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลด ปฏิทินที่ฉีกไปในวันนี้กำลังบอกเธอว่าเวลาเธอลดไปอีกวันหนึ่งแล้ว

การได้พบหน้ากันในวันนี้ หมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้ว แล้วเธอจะกลัดกลุ้มในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม

ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด มีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจ คนที่เธอถูกใจต่อให้เขาทำผิดเธอก็ไม่รู้สึกโกรธ

คนที่เธอไม่ถูกใจ ต่อให้เขาทำถูก เธอก็ยังขวางตาขวางใจ เพราะฉะนั้น อย่ าไป อ า ฆ า ต พย าบาทใครเขาเลย

5.เมื่อใดที่เธอโมโห

ลองนั่งนิ่งๆ ทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ใยเสียเวลาไปเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง

ที่มา : นุสนธิ์บุคส์

Back To Top