5 คำจำไว้ ถ้าไม่อยากมีชีวิตลำบาก อย่ากล่าวกับพ่อแม่แบบนี้


ก่อนที่ท่านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใดสมควรบูชาก่อนอย่างอื่น คือ บิดาและมารดาหรือ ผู้มีพระคุณ

ของเราเอง อย่าไปมัวไปขอพรศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่นๆ

เ พราะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่บูชาท่านเหล่านี้ก่อน พ่อแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมาก

พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มากมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

ในการอุทิศบุญแผ่เมตต าทุกครั้ง ให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญส่งให้พ่อกับแม่ก่อน อย่ ากล่าวว่าท่าน ด้วย 5คำนี้ เด็ด ข าด

ชีวิตจะไม่มีวันเจริญเรื่องราวนี้นำมาเตือนลูกๆ สำหรับเรื่องที่บางครั้งเราคิดเอาไว้ในใจแต่ก็ไม่ควรให้ท่านได้ยินหา กยังมีชีวิ ตอยู่ ได้แก่

1 อย่ า โ ท ษ พ่อแม่ ที่ท่าน บ่น ว่า

ที่พ่อแม่บ่นว่า ก็เ พราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เป็นเ พราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่ รักลูกของตนเองไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเองไม่มีพ่อแม่คน ไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นอภิชาตบุตรที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

2 อย่ า โ ท ษ พ่อแม่ ย ามท่าน ป่ วย ไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไรจะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตกแดดออกปานใด พอเราเจ็บไข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที

ท่านจะพาเราไปหาหมอในทันที ท่านจะหาวิธีเยียวย ารักษา

เราในทันที ย ามที่ท่าน ป่วยไข้เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่หรือว่าเพราะพ่อแม่ เจ็บป่วยนานวัน

จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูแลหรือ หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นลูกอกตัญญู เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

3 อย่ า โ ท ษ พ่อแม่ว่า จู้ จี้ จุกจิก

พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเราอย่ า ตะคอกท่านเมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆให้เก็บห้อง

ให้ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่ จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเราพ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้ กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของ ท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

4 อย่ าโทษ พ่อแม่ว่า ไร้ความสามารถ

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์พ่อแม่คือผู้ให้ ชีวิตทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

อย่ าต่อ ว่า พ่อแม่ว่า

สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูด ออกไปต่อให้ม้าวิ่ง ไวก็วิ่งตามไปเก็บกลับคืนมาไม่ทันแล้วมันจะกลายเป็นตราบา ป ในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

5 อย่ าโท ษพ่อแม่ว่าชักช้ า

ย ามพ่อแม่แก่เฒ่าอย่ า ด่าทอ ว่าท่านทำอะไร ชักช้าหากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความอดทนมากเพียงใดในการสอนให้เราเดินสอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา

ย ามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรามาบัดนี้ร่างกายจึงทรุดโทรมหากวันหนึ่งพ่อแม่แก่ชรา ลงกำลังวังชาเริ่ม เสื่ อม ถอย จงจำไว้ เห็นพ่อแม่ในวันนี้ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้าเรื่องกตัญญู ต้องรีบลงมือทำ

หากใครได้ทำผิ ดพลาดไปแล้วก็อย่ าลืมขอขมาท่านใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำให้ท่านได้ชื่นใจและภูมิใจกับเรานะส่วนคนไหนที่พ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้วก็อย่ าลืมทำบุญอุทิศให้ท่านด้วยนะ

ที่มา : ta-swang999

Back To Top