4 เรื่อง ที่ต้องตกลงก่อนแต่งงาน เพื่อชีวิตคู่ที่ราบรื่น


คู่รักที่กำลังตัดสิน ใจที่จะแต่งงานกัน เพราะมองว่าคนนี้คือคนที่ใช่อยู่กันไปแล้วมีความ สุขแน่นอน ขอให้รู้ไว้ก่อนว่า

ชีวิตหลังแต่งงานมันจะจริงจังขึ้นมาก เพราะฉะนั้นแค่ความ รู้สึกชอบพอกันอย่ างเดียว

นั้นเห็นทีจะไม่พอ ต้องมีการตกลง กันในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจนด้วยวันนี้จึงนำ 4 เรื่องสำคัญ ที่ต้องตกลงกันก่อนแต่งงาน

เคลียร์ กันก่อนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการ ห ย่ า ร้างค่ะมาดุกันว่าต้องตกลงในเรื่องอะไรบ้ า ง

1.ตกลงเรื่องนิ สั ย ส่วนตัว

อย่ าคิดว่าคบกันมานาน แล้วจะรู้จักอีกฝ่ายดีพอเพราะชีวิตหลังแต่งงาน คุณจะได้เห็นหลายด้านของแฟนมากขึ้น

บางคู่เพิ่งจะมา เ ห็ น ธ า ตุ แท้กันก็ตอนนี้ เพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่จงเปิดใจถึงนิสัยในด้านแย่ ๆ

ของตัวเองให้อีกฝ่ายรับรู้จะได้ปรับความเข้าใจ และหาวิธีแก้ไขให้สามารถอยู่ร่วมกันได้

2.ตกลงเรื่องเป้าหมายชีวิต

คู่รักหลายคู่ พอ แ ต่ ง ง า น กันไปแล้วก็เพิ่งรู้ว่าต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายชีวิตคนละแบบกัน จึงทำให้เกิดการ ห ย่ า ร้ า ง

ในที่สุดเพราะฉะนั้น คุณควรที่จะนั่ง เ ค ลี ย ร์ กันตั้งแต่ก่อนแต่งงาน ว่าคุณมองอนาคตของคุณไว้ยังไงบ้ า ง

หาจุดหมายที่ตรงนั้นให้ได้แล้วประคับประคองเดิน ไปสู่จุดนั้นพร้อมๆ กัน

3.ตกลงเรื่องการใช้เงิน

คุณต้องคุยกันว่า ใครจะเป็นคนรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าน้ำ ค่าไฟ ใครเป็นคนจ่าย

เมื่อมีลูกวางแผนการใช้เงินกันยังไง เรื่องแบบนี้สำคัญมากแบ่งเป็นสัดส่วนให้เหมาะสม กับรายได้ของแต่ละคน

และพูดคุยให้ เคลียร์ไม่ทำให้อีกฝ่ายต้อง เดือด ร้ อ น ก็จะช่วยประคองครอบครัวให้ไปต่อได้นานขึ้น

4.ตกลงเรื่องงานบ้าน

คุณต้องแบ่งหน้าที่การทำงาน บ้านให้ชัดเจนเลยว่าใครทำอะไรอย่ าให้เป็นหน้าที่ ของผู้หญิงอย่ างเดียว

เพราะสมัยนี้ผู้หญิงก็ต้องทำงานนอกบ้าน หาเงินใช้จ่ายในครอบครัวไม่ต่างจากผู้ชายสิ่งไหนที่แบ่งเบาภาระ

ความ เ ห นื่ อ ย กันได้ ก็ควรจะทำ ความรักจะได้ราบรื่น

ที่มา : lamunlamai

Back To Top