4 วิธีของคนเก่งจริง เขาเลือกที่จะเงียบมากกว่าพูด (ทำแล้วชีวิตดี)


1. คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่า คนฉลาดเค้าต้องรู้จักคิดก่อนพูดหรือคิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอเ พราะมันเป็นตัวบ่งบอกถึงนิสัยใจคอ

พฤติก ร ร มและพื้นฐานต่าง ๆ ในตัวคุณ ว่าคุณเป็นคนอย่ างไรฉะนั้น

การไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนที่จะพูดออกมาจึงมีความสำคัญ มันสามารถทำให้คุณได้รับโอกาสดี ๆอีกมากมายในชีวิต

หากคุณรู้จักใช้คำพูดให้เป็น และเกิดประโยชน์

2. รู้จักเก็บข้อมูล รับฟังสิ่งใหม่ ๆ

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดนอกจากจะทำให้คุณกลายเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารย าทแล้วยังทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ

ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนส่งผลให้คุณรู้เท่าทันผู้คนบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังสามารถนำสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เอาไปใช้ในชีวิตพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ หรือบอกต่อคนรอบข้างได้อีกด้วย

3. อย่ าหยุดที่จะก้าวไปข้างหน้า

เ พราะโลกหมุนไปทุกวัน และเวลาไม่เคยรอใครดังนั้น หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่

ก็จงอย่ าหยุดพัฒนา และจงผลักดันตัวเองให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ ๆ ที่ทำแล้วมีผลดีต่อชีวิตทำให้เรารู้ทันถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ที่อาจเกิดขึ้น และกลายเป็นคนยุคใหม่ที่คอยอัปเดตเรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

4. หยุดเพ้อเจ้อ แล้วเริ่มลงมือทำ

จงตื่นจากความฝันอันสวยหรูที่วาดไว้ในจินตนาการแล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงจะดีซะกว่า

เ พราะถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไปวัน ๆไม่ลงมือลงแรงทำสิ่งต่าง ๆ อย่ างจริงจัง

แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จดังนั้น ถ้าอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาดจะต้องไม่มัวแต่มานั่งพูดพร่ำให้เสียเวลา

แต่ควรนำเวลาทุกนาทีที่มีค่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา :  startconcept

Back To Top