3 สิ่งที่ทำพลาดแล้ว กลับมาแก้ไขไม่ได้ (ถึงได้ ก็ไม่เหมือนเดิม)


1. เวลา

คือ อีกสิ่งที่ไม่อาจหวนกลับมาไม่สามารถกักเก็บไว้ ไม่สามารถเรียกคืนได้ คนที่มักจะพูดว่า

ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อรอเวลาที่จริงแล้ว เขาไม่มีเวลาให้รอด้วยซ้ำ เวลาจะไหลไปเรื่อยๆ

มันไม่หยุดรอให้ใคร อย่าคิดว่าอายุไขมนุษย์จะยาวนานเพียงหลับไปตื่นหนึ่ง ก็ถึงวันพรุ่งเสียแล้ว

ถ้าคำนวณอย่างละเอียด มนุษย์เรามีเวลาในโลกนี้น้อยมากน้อยจนเกินกว่าที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างดั่งใจ

นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ที่ประสบความสำเ ร็จในชีวิต จึงไม่เคยหยุดนิ่งเพราะเขารู้คุณค่าของกาลเวลา

มันมีแต่จะหมดลงร่อยหรอ เขาจึงใช้ทุกเศษเสี้ยววินาทีอย่างมีคุณค่าที่สุด

2.คำพูด

แม้เป็นเพียงลมปาก แต่เมื่อหลุดออกไปไม่ว่าจะดีหรือร้าย มันก็ไม่สามารถเก็บกลับคืนได้คนที่รักษาคำพูดได้ดี

จึงเป็นคนที่น่ายกย่อง คำพูดมีอำนาจหลายอย่ าง ในสมัยพุทธกาล คนที่กล่าวแต่ความสัจ

จะมีปาฏิหาริย์ คือ มีวาจาประกาศิต ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็มีพงศาวดารกล่าวถึงพระร่วงเจ้า

ผู้มีวาจาประกาศิตอันที่จริงไม่มีใครรู้ว่าปาฏิหาริย์วาจาประกาศิตมีจริงหรือไม่ แต่ก็เป็นกุศโลบาย

สอนให้คนพูดแต่ความจริงเพราะหากกล่าวคำที่เป็นมิจฉาวาจาแล้ว จะไม่มีทางลบล้างได้ บางครั้ง

คำพูดเพียงสองสามคำ ก็ทำให้เกิดการแตกแยกได้

3. โอกาส

ราวกับเป็นเรื่องง่ายๆ ที่หลายคนไม่เข้าใจ โอกาสเป็นธรรมดาโลก

ที่มักจะผ่านมาในชีวิตคนเราแต่คนส่วนใหญ่ละทิ้งไม่ใส่ใจรู้ไหมว่า

โอกาสก็เหมือนฟองสบู่ที่เราใช้หลอดจิ้มแล้วเป่าออกมาให้มันลอยคว้าง

โอกาสมักจะดูสวยงามและมาโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะมีเหตุผลกลใดที่ทำให้โอกาสเดินทางผ่านมาในชีวิตคนเราแต่จงรู้ไว้

มันอยู่ได้ไม่นาน ฟองสบู่ที่เราเป่าเล่น มันลอยคว้างสวยงาม แต่ไม่นาน มันก็จะแตกสลายหายไป

Back To Top