19 ข้อคิดเพิ่มกำลังใจ อ่านกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อ


ในวันนี้เรามีข้อคิดดีๆ ให้กำลังคุณผู้อ่านทุกท่าน อ่านแล้วจะได้รับพลัง บวก

กลับไปแน่นอน ชีวิตจะดีขึ้นทันที หลังจากที่ได้อ่านบทความ 19 ข้อนี้จบ

1. กระจกไม่เคยดูถูก ใครมีแต่คนที่ไม่มั่นใจ ที่ดูถูก ตัวเอง

2. อย่ ากลัว การเริ่มต้นใหม่ และอย่าแคร์สายตาใคร ตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเอง

3. คนอื่นไม่ให้โอกาสเรา ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับ เราไม่ให้โอกาสตัวเอง

4. คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า คือ คนที่ได้ทำในสิ่งที่อย าก ทำไม่ใช่ เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอย ากให้ทำ

5. คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะ การโต้แย้ง แต่คนฉลาด คือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แย้ ง ตั้งแต่เริ่มต้น

6. ไม่เคยมีอะไร ช้าเกินไป ที่จะทำใหสิ่งที่ตนฝัน

7. อย่ าเป็นคนเก่งที่แล้ง น้ำใจ แต่จงเป็นคนธรรมดา ทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว

8.คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่ างแต่จงสนุก กับงานทุกชิ้น ที่ได้ทำ

9. มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย แต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียว

10. ใครจะดูถู ก เราก็ปล่อยให้เค้าดูถู ก ไปแต่จงท่องให้ขึ้นใจ ว่าเราจะไม่ดูถู ก ตัวเอง

11. ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่า แม้แต่คนโ ง่ ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่อง และคนฉลาดที่สุดก็ยังโ ง่ในหลายเรื่อง

12. ไม่มีอะไรเสียเวลาไปมากกว่าการคิดที่จะย้อนกลับ ไปแก้ไขอดีต

13. หลังพายุผ่ านไป ฟ้าย่อมสดใสเสมอ

14. คนที่ไม่เคยหิว ย่อมไม่ซาบซึ้งรส ของความอิ่ม

15. ความสำเร็จที่ผ่านความล้ มเ ห ล ว ย่อมหอมหวานกว่าเดิม

16. อั น ตร ายที่สุดของ ชีวิตคนเราคือ การคาดหวัง อย่ ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พย าย ามอย่ างเต็มที่

เหตุผลขอคนๆ หนึ่งอาจไม่ใช่เหตุผล ของคนอีกคนนึงถ้าคุณไม่ลองก้าว คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางข้างหน้าเป็นอย่ างไร

17. ปัญหาทุกอย่ างล้วนอยู่ ที่ตัวเราทั้งสิ้นยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยอมรับกับสิ่งที่เสียไป

18. มีแต่วันนี้ ที่มีค่าไม่มีวันหน้า วันหลัง

19. หัวใจของการเดินทาง ไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย หากอยู่ที่ประสบการณ์ สองข้างทางมากกว่า

ขอบคุณที่มา dhammajak

Back To Top