15 ข้อคิดอ่านแล้วอิ่มใจ ได้กำไรชีวิต


1. อย่ าสำคัญตนให้มากจนเกินไป เพราะวันใดที่เธอเลือกที่จะทิ้งใครหรือที่แห่งใดไป

ต่อให้ใครเขาไม่มีคุณ พระอาทิตย์ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมเช่นทุกวัน

2. ยอมได้ให้ยอม ไม่จำเป็นต้องสั่งสมศัตรูให้มีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมือง เหลือความทรงจำดีๆให้คนอื่นเขาได้ระลึกถึงบ้างดีกว่า

3. หากสิ่งที่คนอื่นทำ ไม่ได้เ ล วร้ า ยถึงขั้นทำให้เกิดความเสียหายหรือผิดกฏหมาย โอบอุ้มได้จงโอบอุ้ม

อภัยได้จงให้อภัย ช่วยเหลือได้จงช่วยเหลือ อย่ าบีบให้เขาจนตรอก จนไม่มีทางออกหรือทางลง

แม้ส่วนลึกด้านลบของใจคนอย ากเอาคืนให้สาสม คุณจะดีใจที่เอาชนะตัวเองได้ แม้มันจะย ากสักเพียงใดก็ตาม

4. หากตัดสินไม่ได้ ก็ปล่อยให้เวลาเป็นบทพิสูจน์ หากเวลาก็ไม่อาจช่วยพิสูจน์ ก็ลงมือทำไปเถอะ

แล้วค่อยมาดูผลลัพธ์ทีหลัง จงดีใจที่ได้ทำแม้จะล้มเหลว ดีกว่าเสียใจไปทั้งชีวิตที่มีโอกาสแต่ไม่คว้ามาทำ

5. “เวลา” ไม่เพียงช่วยพิสูจน์คนอื่น ยังช่วยพิสูจน์ตัวคุณเองด้วย เพราะความเข้าใจในชีวิตไม่ได้อยู่ที่ผ่านอะไรมามาก

แต่เข้าใจอะไรมากเมื่อผ่านอะไรมา

6. ไม่มีเหตุผลใดที่ต้องปรักปรำใคร? เพราะทุกก้าวที่คุณเดินในวันนี้ ถูกเลือกด้วยตัวเองจากเมื่อวาน

ฉะนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป คิดพิจารณาก่อนสักนิด ว่าหากพรุ่งนี้ต้องตบหน้าตัวเอง จะเจ็บสักแค่ไหน?

7. ว่ากันว่า “ไม่พบปัญหา ปัญญาไม่เกิด” ทุกครั้งที่โชคชะตาต้องการสอนให้คุณโตขึ้น

โชคชะตามักพาเรื่องแย่ๆ คนแย่ๆ มาสอนคุณเสมอ

8. การมาของคนบางคน ช่วยเปิดตาของคุณให้สว่างขึ้น ฉะนั้น ทนให้ได้กับคำลวง

ทนให้ได้กับการกระทำที่เสแสร้ง ทนให้ได้กับการถูกโกหก ลืมให้ได้กับคำสัญญา วางให้ได้กับทุกเรื่องราว

9. ทุกคนต่างก็รู้ตัวดีว่าต้องการอะไร? แต่ไม่เสมอไปว่าทุกคนจะกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมาได้

วันหนึ่งคุณจะเข้าใจ การเป็นคนปากกับใจตรงกันนั้นมันต้องเข้มแข็งสักเพียงใด?

10. ทางเดินของชีวิต อาศัยเท้าของตัวเองเหยียบย่ างไปทีละก้าว คนที่ปกป้องคุณได้ก็คือตัวคุณเอง

และคนที่ทำร้ า ยคุณได้ก็คือตัวคุณเองอีกเช่นกัน!

11. อย่ าทำให้ตัวเองต้องเสียใจในภายหลัง ตอนที่มีกำลังแต่ไม่ยอมลงมือทำ ตอนที่อย ากลงมือทำแต่กลับไม่มีกำลัง

12. ถนนบางเส้นดูเฉยๆเหมือนใกล้ แต่พอเดินจริงๆกลับไกล! คนที่ขาดความอดทนจะเดินไปถึงจุดหมายได้อย่ างไร

ชีวิตของคนเรา ที่อยู่ได้จนถึงวันนี้ ครึ่งคือคือความจริง อีกครึ่งหนึ่งคือความฝัน

13. สิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไป อย่ าฝังทุกสิ่งลงในพื้นที่ของหัวใจ ฝึกเป็นคนใจดำ

ฝึกเป็นคนยืนด้วยตนเอง ฝึกยิ้มให้กับวันเวลาที่เ ล วร้ า ย ฝึกทิ้งความรู้สึกที่คอยทำร้ า ยหัวใจตัวเองให้บอบช้ำ

14. อย่ าทำตัวชอบพึ่งพาใครเขาไปทั่วจนกลายเป็นนิสัย! เพราะวันใดที่ใครคนหนึ่งจากไป ความรู้สึกของคุณมันไม่ได้สูญเสียใครคน

ใดคนหนึ่งไป แต่คุณกำลังสูญเสียที่พึ่งทางใจไป! ฝึกทำอะไรด้วยตัวเอง เมื่อย ามไม่มีใครคุณก็ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้!

15. ความสำเร็จในชีวิต ไม่ได้อยู่ที่ผู้คนรอบข้างชื่นชมหรือสรรเสริญคุณ แต่อยู่ที่คนรอบข้างต้องการคุณและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตคุณ อย่ าเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตที่ไม่มีใครอย ากจะอยู่เคียงข้างคุณ

ที่มา : นุสนธิ์บุคส์

Back To Top