12 มารยาททางสังคม ที่จำเป็นต่อการเข้าสังคม


มารยาท” หมายถึง กิริย าวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ มารย าทในสังคมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน

เพราะเราต้องอยู่ร่วมกับคนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนร่วมงาน เพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน

ครอบครัวหรือคนทั่วไป ทุกคนต่างหวังจะได้รับมารยาทที่ดีต่อกัน

วันนี้เรารวบรวมมารย าททางสังคม ที่จำเป็นต่อการเข้าสังคมมาให้ลองนำไปใช้กัน

รับประกันว่าทำแล้วผ่านตรงข้ามจะรู้สึกดีขึ้นแน่ๆ

1. เวลาได้รับข้อความ แชท อย่าอ่านแต่ไม่ตอบ

ต่อให้ไม่อยากเสวนาด้วย หรืออาจจะไม่ว่างตอบ แต่ถ้าเปิดอ่านแล้ว อาจจะส่งสติกเกอร์ หรือ

อิโมชั่นไปก็ยังดี การไม่ตอบข้อความไม่ใช่การแสดงถึงการถือไพ่เหนือกว่า หรือแสดงว่าเป็นคนสำคัญกว่าคนอื่น

ที่ทุกคนจะมาสนใจ แต่มันหมายถึงไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอน ทำแบบนี้บ่อยๆ สักวันอาจไม่มีใครแชทหาอีกก็ได้

2. อย่ าฝากความลับไว้กับสายลม เพราะลมจะพัดกระพือให้มันไปทั่วผืนป่า

3. อย่ าทำตัวสนิทสนมกับใครให้มันเร็วจนเกินไป อย่าคิดว่าคุยถูกคอก็

คือมิตรแท้สหายจริง เพิ่งเริ่มรู้จัก บางคนยังไม่ออกลายเท่านั้นเอง

4. สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่น ก็ไม่ควรพูดลับหลังคนอื่นเช่นกัน สิ่งไหนที่

เราไม่ชอบให้คนอื่นทำ ก็อย่ าทำสิ่งนั้นกับคนอื่นด้วย เช่นกัน

5. ใช้คำว่า “ขอบคุณนะ” แทนคำว่า “ขอบคุณ” แม้จะต่างกันเพียงแค่คำเดียว แต่คนฟังรู้สึกได้ว่าแตกต่างกัน

6. เวลาไปพักแรมกับคนอื่น เมื่อมีใครสักคนหนึ่งในห้องนอนหลับ

ก็ต้องรู้จักหยุดพูดคุยหัวเราะเสียงดัง หากมีเรื่องจะคุยกัน ก็ออกจากห้องพักไปคุยข้างนอก

7. ต่อให้ใครยินดีให้ยืมโทรศัพท์ ใช้แล้วก็รีบส่งคืน และ หากใครเปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดู ดูรูปนั้นเสร็จก็ส่งคืน

อย่ าเสียมารย าทเลื่อนดูรูปอื่น ๆ ต่อ… เหตุผลเดียวกัน หากใครมายืมโทรศัพท์คุณ

คุณก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัว ใช่ไหม…?

8. มีคน 2 ประเภทที่คุ้มค่ากับการเชื่อถือ

– คนที่ไม่เอ่ยยืมเงิน

– คนที่ยืมแล้วคืนตรงตามสัญญา

9. เวลาทำผิด อย่ าพย าย ามหาข้อแก้ตัวหรือแถจนสีข้างถลอก ผิดก็คือผิด

ยอมรับผิดแบบแมนๆ เขาก็ให้อภัยได้ง่าย ไม่ยอมรับผิดแถมมาพาลใส่ รู้ไหม มันน่าหมั่นใส้

10. เวลาโมโห อย่ าพ่นคำพูดที่ไม่ดีรัวใส่ฝ่ายตรงข้าม เพราะเมื่อทุกอย่างสงบ เรื่องจบแต่แผ ลไม่มีทางลบไปจากใจเขา

11. คนที่บอกว่า “ พูดมาตรงๆ เลย เรารับได้…!! ” เก้าในสิบคน พอพูดตรงๆ กลับยอมรับไม่ได้

12. ให้เกียรติพนักงานบริการที่คุณไปใช้บริการ

คุณอย ากได้รับการบริการที่ดี เขาก็อย ากเจอลูกค้าที่นิสัยดี ใจเขาใจเรา

หากคุณเลือกงานได้ คุณก็คงทำงานอย่ างอื่นแทนเหมือนกันจริงไหม

ที่มา : นุสนธิ์บุคส์

Back To Top