10 อย่างที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า


1.มีเป้าหมายในชีวิต

การมีเป้าหมายทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำไรบ้างในแต่ละวัน มันจะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากขึ้น

เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่

อาจเป็นเป้าหมายที่เราสามารถพิชิตมันได้อย่างง่ายๆ ทุกครั้งที่เราสามารถทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จ

จะทำให้เกิดความภูมิใจในตัวเอง รู้สึกสนุกสนาน

และ เกิดความท้าทายใหม่ๆขึ้นเสมอ ทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้น ไม่น่าเบื่อ

2.พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด คือ การ ก ร ะ ตุ้ น ให้ตัวเองออกไปหาสิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต

มันจะช่วยเพิ่มพูน ทักษะ และ พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

หากคุณเป็นคนที่ทำแต่สิ่งเดิมๆ อยู่เป็นประจำแล้วเกิด

ความเบื่อหน่ายลองออกไปหาสิ่งใหม่ๆให้ชีวิตดู แล้วจะรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกเยอะให้เราได้ค้นหา

3.มีการวางแผนการทำงาน

แผนการทำงาน เปรียบเหมือนลาย แ ท ง หรือแผนที่ ที่จะทำให้เราไปสู่จุดหมายได้

โดยไม่หลงทาง ถ้าเรามีแผนที่ชัดเจน ก็จะทำให้เราสามารถบรรลุความสำเร็จได้

4.เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง

ข้อนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ปัจจัยภายนอกอาจทำ ให้เราหวั่นไหวได้

แต่ปัจจัยภายในนั้นมีผลต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริง ผู้ที่ประสบความสำเร็จ

ทุกคนล้วนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เพราะฉนั้นจงเชื่อมั่นและมีศรัทธาในตัวเอง

เชื่อว่าเราก็ทำได้ เชื่อว่าเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร ภูมิใจและรักตัวเอง

5.ชื่นชมคนอื่นอย่างจริงใจ

อย่าอิจฉาและคิด ร้ า ย กับคนที่ดีกว่าเรา จงชื่นชม คนเหล่านั้นด้วยความจริงใจ

การทำแบบนี้จะทำให้เรามีมิตรมากขึ้น การเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เราทำได้ไม่ดี จะช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น

6.เต็มที่กับทุกอย่างเสมอ

ทำทุกอย่างให้สุดความสามารถที่เรามี อย่างตั้งใจ ถึงแม้จะไม่สำเร็จเราก็จะเกิดความภูมิใจ ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว

7.คิดและทำแต่เรื่องที่ดี

การคิดดี พูดดี ทำดี นั้นสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้แน่นอน ถึงแม้จะไม่มีใครเห็น

แต่เราจะรู้สึกได้ว่าชีวิตของเรามีค่ามาก การได้ช่วยเหลือคนอื่น ได้ แ บ่ ง ปั น

เพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆ จะก่อให้เกิดความสุขให้กับชีวิต ไม่เชื่อลองทำดูแล้วจะรู้ว่าความสุขมีจริง

8.กตัญญูรู้คุณ

ความกตัญญู คือ การได้ระลึกถึงผู้ที่มีอุปการะ หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือเรา

การสำนึกรู้คุณทำให้จิตใจเราอิ่มเอม ได้มองเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้และผู้รับ ที่จริงใจต่อกัน

ความสุขจะเกิดขึ้นหากเรารู้จักสำนึก ในบุญคุณของสิ่งต่างๆ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลเพียงอย่างเดียว

จะเป็นสิ่งของหรืออะไรก็ได้ที่สร้างประโยชน์ให้กับเราสามารถ กตัญญูรู้คุณได้ทั้งนั้น

9.รู้จักให้อภัย

ความโกรธ ความ เ ก ลี ย ด แบกเอาไว้ ถือเอาไว้ ก็มีแต่ทำให้เราเป็นทุกข์

ถ้าเรารู้จักอภัยได้ ปล่อยวางได้ จิตใจของเราก็จะเบาสบาย

ไม่กังวล ไม่ยึดติด จงผลักภาระแห่งทุกข์ทั้งหมดออกไปให้ได้มากที่สุด

แล้วเราจะมีความสุขมากขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น

10.ทำในสิ่งที่รัก

การได้ทำในสิ่งที่รัก ที่ชอบ นั้นมันตอบโจทย์ได้ทุกอย่าง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นสามารถยกระดับคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้

ถึงแม้ในความเป็นจริง อาจจะมีหลายคนที่ได้ทำในสิ่งที่รักแล้วชีวิตไม่ประสบความสำเร็จ

แต่เชื่อเถอะว่า คนเหล่านั้น จะมีความสุขมากกว่าคนที่ต้องฝืนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ แน่นอน

หวังว่า ทั้งหมดนี้จะจุดประกาย ในความคิดของทุกท่าน ได้บ้างนะครับ คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเอง

“คุณค่าที่แท้จริงไม่ได้มองเห็นได้จากภายนอก แต่มันเกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจของเราเอง”

ขอขอบคุณ d e v e r l o p a

Back To Top