10 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ ในวันที่คุณถูกมองข้าม


1. เวลาใครบางคนไม่สนใจคุณ เขากำลังสอนคุณ ให้อยู่ได้โดยไม่มีเขา

2. เวลาใครบางคนเบื่อคุณ เขากำลังสอนคุณ ให้คุณ ให้เวลา ตัวเองมากกว่าที่ให้เวลาเขา

3. เวลาใครบางคนมองคุณในแง่ลบ เขากำลังสอนคุณว่า

มนุษย์ไม่ได้มองกันที่ตัวตนจริงๆ แต่ตัดสินกันแค่ผิวเผิน

4. เวลาใครบางคนทำให้คุณผิดหวัง เขากำลังสอนคุณว่า อย่ าคาดหวังอะไรจากใครทั้งนั้น

5. เวลาใครบางคนนินทาคุณลับหลัง เขากำลังสอนคุณว่า

อย่ าไว้ใจใครไม่เลือกหน้า ต้องใช้เวลาดูให้นานพอ

6. เวลาใครบางคนลืมบุญคุณคุณ เขากำลังสอนคุณว่า อย่ าให้มากเกินไปกับคนที่ไม่คู่ควร

7. เวลาใครบางคนวิจารณ์คุณเละเทะ เขากำลังสอนคุณว่า คนไม่มีดี

ไม่มีค่า ไม่มีผลงานจะอิจฉาคนอื่น และ ทำให้คนอื่นเสื่อมเสียได้มากแค่ไหน

8. เวลาใครบางคนทำเล วใส่คุณ อย่ าตอบโต้กลับ

ไม่ใช่เพราะเราไม่สู้คน แต่เพราะเราอย่ าไปเป็นคนเล วแบบเขา

9. เวลาใครบางคนเปลี่ยนไป เขากำลังสอนคุณ ให้เริ่มทำตัวเองให้มีค่า รักตัวเองให้มากกว่าคนอื่น

10. เวลาใครบางคนจากคุณไป เขากำลังสอนคุณว่า ควรขอบคุณสิ่งที่เหลืออยู่

ใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ต้องการ และ คนใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมจะเข้ามา

ที่มา : The Album

Back To Top