10 ทักษะการเอาตัวรอดกับวิถีชีวิตใหม่ ในยุคนี้ต้องมีติดตัวไว้


โลกเปลี่ยนไปมนุษย์งานในยุค 2021 ต้องเจอโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าเดิมเพราะนอกจากรักษาชีวิต

ให้รอดต้องทำความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ต่าง ๆ แล้ว ยังต้องรักษาเก้าอี้ในออฟฟิศของคุณไว้ให้เหนียวแน่น

ในยุคที่ตำแหน่งงานน้อยลง บริษัทมีตัวเลือกที่มากขึ้นทักษะอะไรที่จะทำให้บริษัทตัดสินใจ

ที่จะเลือกคุณเข้าทำงานหรือไปต่อ ทักษะอะไรที่ AI ไม่สามารถทดแทนคุณได้

แล้วทักษะอะไรที่จะช่วยให้คุณมีที่ยืนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่กำลังจะมาถึง

1. ความสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนการแก้ปัญหาด้วยมุมมองและวิธีที่หลากหลายเพื่อจัดการปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าเดิม

2. คิดอย่างมีวิจารณญาณใช้เหตุผลวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ

3. ความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ในการแก้ปัญหา เพิ่มทางเลือกมีทางออกในชีวิตมากขึ้น

4. บริหารจัดการคนบริหารคนให้ตรงกับงาน และเติมแรงจูงใจให้สร้างผลงานได้ดีที่สุด

5. ความสามารถร่วมมือกับผู้อื่นการจัดการพฤติกรรมของตัวเองให้ทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

6. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์รับรู้ถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น

7. ทักษะการประเมินและตัดสินใจประเมินและตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม

8. ทักษะมีใจรักการบริการมีจิตอาสาและเสียสละ สามารถหาหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น

9. ทักษะการเจรจาต่อรองช่วยลดช่องว่างทางความคิด และประสานผลประโยชน์ให้ Win-Win ได้ทั้งสองฝ่าย

10. ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิดใช้หลักการหลากหลายเพื่อจัดลำดับและปรับวิธีการทำงานต่าง ๆ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์

ที่มา : s o n g t o r k w a m r a k

Back To Top