10 คำสอนลูก “ให้เป็นเถ้าแก่” อนาคตเป็นเจ้าคนนายคน

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการห้องแถว หรือ เจ้าของอาณาจักรธุรกิจใหญ่ตัวที่หวังส่งไม้ต่อให้กับลูกหลาน หรือ เป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนที่หาเช้ากินค่ำ ก็สามารถปั้นลูกน้อยให้เติบโตโดยเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของเถ้าแก่ (E n t r e p r e n e u r i  a l S p i r i t) มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าเสี่ยง เพื่อไขว้คว้าโอกาสที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองได้ไม่ต่างกัน

ที่สำคัญเพื่อบรรลุความตั้งใจนี้คุณไม่จำเป็นต้องไปเทกคอร์สปลุกจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณให้ยุ่งย าก หรือต้องสวมบทขาโหดเข้มงวดกับลูก จนพลอยทำให้ดัชนีความสุขมวลรวมในครอบครัวดิ่งเหว เพียงแค่นำ 10 เทคนิคง่ายๆแต่เห็นผลนี้ไปลองทำดูก็พอแล้ว

1.คุณคือต้นแบบที่ดีที่สุดโรงเรียนแห่งแรกของเด็กทุกคน คือ บ้าน เพราะฉะนั้น ถ้าคุณอย ากปั้นให้เขาเป็นแบบไหนลองสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเพื่อเกื้อหนุนให้เขาดู ยกตัวอย่ างถ้าคุณอย ากให้ลูกเติบโตไปเป็นคนที่ขยันทำงานคุณก็ต้องทำเป็นตัวอย่ างให้ลูกดูว่าคุณเองขยันทำงานขนาดไหนหรือ หากอย ากฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้ คุณอาจพาเขาไปด้วยเวลาที่คุณเข้าร่วมในการทำงานจิตอาสา เป็นต้น

2.สอนให้ลูกใช้ชีวิตอย่ างมีเป้าหมายแม้แต่ทารกน้อย ยังรู้จักตั้งเป้าหมาย และอาศัยการร้องไห้เพื่อบอกให้พ่อแม่รู้ว่า กำลังหิว,ไม่สบายตัว หรือต้องการให้คนอุ้มเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องอดใจรอให้ลูกค่อยๆค้นหาเป้าหมายให้กับชีวิต

แต่ควรส่งเสริมให้ลูกรู้จักกำหนดจุดหมายในชีวิตและก้าวไปให้ถึงเพราะสุดท้ายไม่ว่าเขาจะไปถึงหรือไม่อย่ างน้อยระหว่างทางเขาจะได้เรียนรู้ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆฝึกการแก้ปัญหา ความอดทน ฝึกความเชื่อมั่นและรู้จักเคารพในตัวเองตั้งแต่เด็กเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงมีของผู้ที่ฝันอย ากทำธุรกิจ

3.ฝึกนิสัยการเป็นผู้ฟังที่ดีสำหรับเด็ก การรับบทผู้ฟังอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่เชื่อเถอะว่ายิ่งฟังมากเท่าไหร่ ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นไม่เช่นนั้นการฟังคงไม่จัดว่าเป็หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ดี

4.สอนให้ลูกเป็นคนไม่ยอมแพ้เราทุกคนล้วนต้องเคยลิ้มรสความสำเร็จและความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่าคนเราจะชนะหรือแพ้กี่ครั้งไม่สำคัญเพียงแต่เมื่อล้มแล้วต้องจดจำบทเรียนจากความผิดพลาดและอย่ าทำผิดซ้ำ

5.ปล่อยให้เขานิย ามความสำเร็จของตัวเองในฐานะพ่อแม่คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายหรือเส้นทางให้ลูกเดินเพียงแต่คอยเป็นกองหนุนและช่วยเหลือให้เขาไปถึงจุดหมายก็เพียงพอแล้ว

6.สอนให้เขาทำงานที่รัก“แพชชั่น” สามารถเปลี่ยนงานที่หลายคนอาจมองว่าเหน็ดเหนื่อยและน่าเบื่อให้เป็นความสนุกและความสุขได้ หน้าที่ของคุณคือช่วยลูกตามหาแพชชั่นในงานที่เขารักให้เจอ และ ส่งเสริมให้เขามีทักษะพร้อมจะโลดแล่นในเส้นทางที่เลือก

7.ฝึกให้ลูกเป็นนักสื่อสารที่ดีหนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือ มีทักษะการสื่อสารที่ดีเพราะฉะนั้นคุณควรปลูกฝังทักษะนี้ให้กับเขา ควบคู่ไปกับการสอนให้ลูกตระหนักถึงอานุภาพของคำพูดก่อนพูดต้องคิดให้ถี่ถ้วน เช่นเดียวกับการให้คำมั่นสัญญา เมื่อได้ให้สัจจะออกไปแล้ว จะคืนคำไม่ได้

8.สอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีมในโลกธุรกิจ ไม่มีตัวอย่ างความสำเร็จไหน เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของคนเพียงคนเดียว หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย

9.สอนให้ลูกเป็นคนดีคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่น่ายกย่อง คือ ขยัน จริงใจ ซื่อสัตย์ ทำตัวน่านับถือและ จิตใจดี เพราะฉะนั้นถ้าหวังจะให้ลูกโลดแล่นในโลกธุรกิจได้อย่ างเต็มภาคภูมิสง่าผ่าเผยคุณต้องปลูกฝังและเป็นตัวอย่ างให้เขา

10.ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตัวเองบ้างในฐานะพ่อแม่ หากคุณได้ทำในสิ่งที่ควรทำที่กล่าวมาครบถ้วนทุกข้อแล้วก็ถึงเวลาที่คุณต้องถอยออกมา

เพื่อเปิดช่องว่างให้ลูกน้อยได้ทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือยัง ซึ่งในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้คุณควรปล่อยให้เขาได้เป็นอิสระในการคิดทบทวน เพื่อหาคำตอบที่คิดว่าใช่ที่สุดสำหรับตัวเองจริงๆ

ที่มา : inc-asean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top