10 ข้อคิดจะทำให้คุณ รู้จักรักตัวเองมากขึ้น


เป็นอีกหนึ่งบทความแง่คิดดีๆ ที่อ ย า กให้ท่านได้อ่ า นกัน

1. สิ่งที่ น่ากลัวมากที่สุดก็คือสิ่งที่เรามักจะมองไม่เห็น นั่นก็คือ

ความคิด You are what you think เธอคิดอะไรก็จะ เป็นอย่ างนั้น เพราะเราเชื่อความคิดมีตัวตน คนเป็นอย่ างที่ตนคิด

2. ทำดี ดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอน พรไม่มี ทำดีนั่นแหละ เป็นพรทำแต่ พรทั้งปี คือทำดีตลอดไป

3. ถ้าไม่มีใครยอมยื่นมือมาช่วยเหลือเธอจงอย่ าลืมว่ายังเหลืออีกหนึ่ง ตรงปลายแขนเธอเอง ที่พร้อมช่วยเสมอ

4. ความลับของความสำเร็จ คือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ สำหรับโอกาสที่กำลังจะมาถึง

5. อย่ าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเอง เพราะไม่เพียงแต่ มันจะทำให้เราเป็น

ทุ ก ข์ แต่บางทีอาจมีผลต่อการยืนตรงๆ อย่ าง ย า วนานของเราด้วย

6. ควรหัดพูดคำว่า ไม่เป็นไร ให้เคยปากมากกว่าการพูดคำว่า จะเอายังไง

7. สติ ทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กอคติ ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่

8. ความร่าเริงบันเทิง ใจเป็นกำไรของชีวิตถ้าวันไหนหงุดหงิดชีวิตาขาดทุน

9. หากจะร้องไห้ก็ ร้องไห้ให้เต็มที่ และถามตัวเองอีกที เราได้อะไรกับน้ำตา

5 วิธีฝึกใจ ให้คิดบวก ใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข

เราสามารถสร้าง นิ สั ย คิดบวกได้พอๆ กับนิสัยคิดลบแต่นิสัยคิด ลบ เกิดได้ง่ายกว่า

เพราะต่างทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว ฉะนั้น ลองทำตามวิธีต่อไปนี้ดูนะคะ เพื่อสร้าง นิ สัย คิดในด้านดี

และขจัดความคิดด้านไม่ดีให้หมดไป วิธีการฝึกคิดบวกนั้นไม่ ย า ก ลองดู 5 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้ค่ะ

1. ถ้าแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียวจงเติมให้เต็มแก้ว การมองว่า มีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำหายไปครึ่งแก้วนั้น

ถูกทั้ง 2 อย่ าง อยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือ ร้ า ย และไม่ผิดอะไรที่เธอจะเติมน้ำให้เต็มแก้ว

2. รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลพวงมาจากการกระทำของตนเองทั้ง

สิ้ น ในบางครั้งบางคราว เราต่างตัดสินใจผิดพลาดแต่เมื่อรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปเรียกว่าเป็นการให้อภัย และต้องให้

อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปรวมทั้งใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียน เพื่อก้าวย่ างที่ดีกว่าในอนาคต

3. ให้มองไปข้างหน้า อ ย่ า มองย้อนหลังทุกคนเคยทำ ผิ ด มาแล้วทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาด

เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป จงวางเป้าหมายเล็กๆ ที่เป็นไปได้ และพ ย า ย า มทำให้สำเร็จ

4. พาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่ประสบความสำเร็จและมอง โลกในแง่ดีมันเป็นเรื่องราวที่พลังอำนาจ ของคนอื่น สามารถส่ง

ผลกระทบต่อพลังในตัวเราได้คนที่คิดในด้านบวกจะช่วยกระตุ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทำสิ่งที่

มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้ จำไว้ว่า..จงอยู่ให้ห่างคนที่คิดแต่แง่ไม่ดีซึ่งจะขัดขวางการเดินหน้าของเธอ

ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิดคบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

5. มองหาบุคคลต้นแบบทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ คนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะ อุปสรรค ใหญ่ๆ ได้สำเร็จและ

ประสบความสำเร็จอย่ างงดงามในที่สุด หรือเป็นผู้ที่ทำงานหนั กและสัมฤทธิ์ผลจงเอาคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

ที่มา :  khaosocial

Back To Top