ฝากข้อคิดไว้ จากคนวัย 40 อ่านแล้วเข้าใจหลายอย่าง


บทเรียนสั้นๆ จากช่วงชีวิตวัย 40 ปี บอกฉันว่า.. “อย่ าเป็นคนเรื่องมาก แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย”ประสบการณ์บทเรียนสั้นๆ จากช่วงชีวิตวัย 40 ปี

1. ถ้าพยายาม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่างแต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรามีความสุข

2. ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดกำลังจะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ สิ่งนั้นอาจเป็นอาหารที่สุดยอดดนตรีอันไพเราะ รูปถ่ายสวยๆหรืออาจจะการงานทุกชนิดก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุข

3. ความรักใน การงาน เกิดจากความทุ่มเทใส่ใจลงไปหากไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิดการรักงานขึ้นมาได้

4. บางคนรักงานนั้นจึงทุ่มเทแต่ในขณะนั้นบางคนทุ่มเทจึงรัก อะไรเกิดก่อนก็ได้ แต่วงจรที่ สมบูรณ์ ของชีวิตต้องมีสองอย่ างนี้

5. หากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่น แก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออกมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า

6. แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสี ยเวลาสิ่งใดเปล่าประโยชน์ เมื่อแยก แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆ

7. อย่ ากระโจน ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์มีคนยื่นดาบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้เขา แล้วไม่ต้องรับของจากเขา

8. อาหารอร่อยดีต่อลิ้น อาหารไม่อร่อยดีต่อใจเราไม่ได้กินอาหารที่ชอบทุกมื้อหรอกรสชาติของชีวิตก็เป็นเช่นนั้นมื้อที่อร่อยคือรางวัล มื้อที่ไม่อร่อยก็คือการฝึก

9. แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออกเพื่อป้องกันความผิดหวังของเรา

10. คำหวานมักไม่จริงแต่เราคล้อยตามเพราะอย ากให้มันจริงตามสิ่งที่เขาพูดต่างหาก

11. ส่องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวย ก ล บ ร อ ย ตำ ห นิแต่เพื่อมองเห็น รอยตำหนิ ของตัวเองชัดๆ แล้วจงไม่มอง ตัวเองดีงามเกินจริง เพราะมันแค่จินตนาการ

12. อย่ าฉลาดเสียจนหาความสุขไม่มี

13. ลูกชิ้นที่ชอบ ควรกินลูกหนึ่ง ตอนหิวและถ้าอย ากเก็บไว้กินท้ายสุดอีกลูกก็ได้ ถ้าเก็บไว้หมดช่วงแรกจะไม่มีของโปรดมาลิ้มรสเลย

14. อย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องการ ล ด น้ำ ห นั ก ที่ดีที่สุดคือได้ทานขนมบ้างการฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมผ่อนให้ตัวเองบ้าง

15. เมื่อการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้ว อีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแรงมาทำอย่ างอื่นบ้าง หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆบ้าง

16. โรงงานที่ไม่มีสวนดอกไม้เลยนั้น แ ห้ ง แ ล้ ง

17. กาแฟกับคุกกี้คั่นเวลาเปลี่ยนที่ทำงานให้กลายเป็นที่รื่นรมย์ขึ้นมาได้ง่ายๆ

18. เก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลังอ่ า นหนังสือได้เป็น การลงทุนที่ไม่เสี ยดายเงิน

19. เช่นกันกับที่นอนดีๆ แพงหน่อยแต่ใช้ไปอีกยี่สิบปี นอนดีก็มีกำลังทำสิ่งต่างๆ

20. นอนเมื่อถึงเวลาต้องนอน เพื่อจะมีชีวิตชีวาในควรที่ ต อ น มี

21. เดินทางท่องเที่ยวควรอ่ า นเรื่องราวของสถานที่นั้น ประวัติศาสตร์ ความเชื่อวิถีชีวิตต่างๆ

22. ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบหรือสนใจสิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา ผู้คนก็เช่นกัน

23. หลายครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อยมิใช่ผู้ห่มห่อตัวเองด่วยความรู้ในตำราและหน้าตาทรงภูมิ

24. อย่ ารีบเชื่อคนง่ายๆ แต่ยังไม่ผ่าน ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง

25. อนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆบ้างในบางวัน

26. สำรวจตัวเอง หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้นมาอีกแล้ว

27. เราไม่ได้ต้องการทุ กอย่ างเพื่อจะมีความสุขเราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข และมีเพียงบางอย่ างแค่นั้นที่ทำให้เกิดความสุข

28. ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน นี่คือหนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเรา

29. เราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆทุกครั้ง

30. ในที่แดด แ ร ง ให้ทาครีมกันแดดและใส่แว่นกันแดด

31. ถุงเท้าที่ย้วยแล้วก็ทิ้งมันไปซะ

32. ซื้อรองเท้าดีๆ เพราะมันจะทำให้ดูดีมาถึงใบหน้า

33. ของดีไม่ได้อยู่ที่ ร า ค า แต่อยู่ที่การชอบของแต่ละคน

34. เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว ยอมเขาบ้างก็ได้ หากทำให้เขาสบายใจ

35. ยิ้มเถอะ รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเราและคนที่เรารักเขาก็อย ากเห็นเรามีความสุข

36. อย่ าเรื่องมาก แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย

37. อ่ า นหนังสือดีๆ เดือนละเล่มเป็นอย่ างน้อย

38. หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้ง มากกว่านั้นได้จะดีมาก

39. พาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเติบโตและกลับสู่อ้อมกอดคนที่เรารักเพื่อพักผ่อน

40. บอกตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพ ผิ ดได้ พ ล า ด ได้ คนอื่นก็เช่นกันให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นเสมอ ความรักและการให้อภัยจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกคน

ที่มา : roundfinger

Back To Top