4 ลักษณะของลูกที่เกิดมาทวงหนี้ เคยมีกรรมเก่าร่วมกัน

ในวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องราวที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรม และความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา

ตามกฎแห่งก ร ร มในภพชาติอดีตทั้ง 3 ชาติได้บันทึกไว้ว่า

คนทุกคนนั้นเกิดมาย่อมหนีไม่พ้นเ ว รก ร ร ม ในเรื่องของการ พบ พราก ลา จาก ทุกสิ่งทุกอย่ างล้วนแล้วเป็นเ ว รก ร ร มที่มีเหตุผล ทุกคนย่อมมีไม่พ้นกฎแห่งก ร ร มทั้งสิ้นทั้งปวง เกิดมาจะต้องชดใช้เ ว รก ร ร มให้หมดสิ้น เมื่อเกิดในเวลาต่อต่อไปชีวิตจะได้เริ่มต้นใหม่และสุขสบาย

“สามีภรรย า”
ของทุกคู่นั้นก็มีส่วนร่วมในการสร้างก ร ร มดีและก ร ร มชั่ว ถ้าไม่มีก ร ร มร่วมกันมาเลยก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านเรือนเคียงกันได้ ส่วน

“บุตรธิดานั้น” คือ “หนี้ก ร ร ม”

ไม่ว่าจะเป็นการทวงหนี้ มีการชดใช้หนี้ก็ตาม สุดแท้แต่เ ว รก ร ร มที่ได้ก่อร่างสร้างมา หากไม่มีหนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นบิดามารดาร่วมกัน เช่น สามีภรรย าคู่หนึ่ง พี่มีก ร ร มดีร่วมกันมา

ยอมสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน อย ากได้ว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร สามีภรรย าที่มีก ร ร มชั่วร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติ ย่อมทะเลาะเบาะแว้งเลิกลากันบ่อย บ้านแตกสาแหรกขาด มิอาจอยู่ร่วมกันได้

ส่วน “บุตรธิดา” นั้น จะมาเกิดใน ๔ ลักษณะต่อไปนี้ ….

๑. มาแทนคุณ ด้วยบุญในอดีต

บุญคุณในอดีตที่ได้สั่งสมร่วมกันมานั้น ด้วยพระคุณที่มีต่อกัน ถึงสั่งสมมาให้อยู่ในภพชาตินี้เป็นครอบครัวเดียวกัน เราเรียกบทที่หน้าเรานี้ว่า “ลูกกตัญญู” เขาเกิดมาเพื่อทดแทนพระคุณ

จะเป็นเด็กที่ฉลาด เจริญ เชื่อฟังคำสั่งสอน เขาเหล่านี้จะไม่มีทางทำอะไรเสียหายหายให้กับบิดามารดาต้องปวดหัว จะไม่มีทางทำอะไรให้กับกลุ่มกังวลหัวใจเด็ดขาด

๒. มาล้างแค้น

ล้างแค้นด้วยก ร ร มในอดีต สิ่งที่ได้ร่วมทำกันมา ฉันเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกัน เติบใหญ่จึงกลายเป็นลูกล้างลูกผลาญ ทำให้ครอบครัวแตกแยกล่มสลาย เราเรียกบุตรประเภทนี้ว่า “ลูกทรพี”

เขาเกิดมาเพื่อล้างแค้น ดังนั้นอย่ าได้ผูกเ ว รไว้กับเขาเลย เจ้าก ร ร มนายเ ว รยังพอป้องกันได้ แต่ลูกที่เกิดมาเป็นลูกเป็นหลานที่บ้านในตระตูลแล้ว ต้องทำอย่ างไร ดังนั้น อย่ าได้ทำร้ า ยใคร อย่ าได้แค้นกัน เพราะต่างฝ่ายก็ต่างมีเ ว รก ร ร มกันมามากโขแล้ว

๓. มาทวงหนี้

ลูกที่เกิดมาทวงหนี้ บิดามารดาชาติก่อนเป็นหนี้ไว้ไม่เคยได้ใช้ หนี้ที่ว่าหมายถึงหนี้เงินไม่ใช่หนี้ชีวิต เขาจึงเกิดมาเพื่อทวงคืนสิ่งที่เป็นของเขา หากเป็นหนี้กันน้อยมาก เกิดมาให้ดูแลปี 2 ปีเขาก็จากไป เราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่เมื่อชดใช้หมดเค้าก็จากไปในช่วงระยะเวลานั้น ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนรั้งเอาไว้ก็ไม่อยู่ เขาไม่เคยที่จะใส่ใจคุณ

หาเป็นหนี้เยอะ เลี้ยงดูจนเติบใหญ่จนจบมหาวิทย าลัยโด่งดัง เรียนจบวันนั้นเขาก็อาจไปวันนั้นก็ได้ เขาไม่ได้อยู่รับใช้เราเพราะเขามาเพื่อทวงหนี้เท่านั้น มีบุญน้อยก็จากไป

หาคนคนหนึ่งเลี้ยงดูบิดามารดาช่วงเวลาหนึ่ง ปล่อยปละละเลย เลี้ยงได้แค่กายแต่ไม่หล่อเลี้ยงหัวใจ ไม่เลี้ยงจิตใจ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพียงแค่การที่เราจะต้องพบเจอเท่านั้น อาจจะเกิดมาเป็นแค่เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ไม่ช้าไม่นานก็ไป

๔. มาใช้หนี้ชาติก่อนหนหลัง

เกิดมาใช้หนี้ชาติก่อนในหนหลัง เขาเป็นหนี้บิดามารดาไว้โดยไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้จึงต้องทำงานหนัก หาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็อย่ างว่าการเป็นหนี้บิดามารดามากน้อยเพียงใด หากมีหนี้มากจะต้องเลี้ยงดูเป็นอย่ างดี

แล้วจะแก้ไขได้อย่ างไรเล่า หากเราเป็นลูกหลานที่ผูกเ ว รผูกก ร ร มไว้ มีบางสิ่งบางอย่ างที่ไม่ดีต่อกัน รู้สึกไม่ดีต่อกัน คำตอบสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือ ควรจะนำพาลูกหลานเข้าวัดเข้าวา

หมั่นบำเพ็ญบุญกุศล ปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรม เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจในเรื่องของเ ว รก ร ร มแล้วนั้น ยอมแปรสภาพจากร้ า ยกลายเป็นดีได้ การคับแค้นเข้าใจในชาติก่อนก็จะเบาบางลง เราเรียกชื่อนี้ว่า “การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต จากร้ า ยกลายเป็นดี”

ที่มา : postsara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top