ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกล COVID -19

ใช้ชีวิตอย่างไร? ให้ห่างไกล COVID-19

ชั่วโมงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเชื้อ COVID-19 หรือ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้

จึงอยากจะมาย้ำเตือน ให้ทุกคนเฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการ เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ และจะได้ไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

วิธีสังเกตอาการ COVID-19

หากได้รับเชื้อCOVID-19ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการออกมาภายใน 1 วัน ถึง 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับเชื้อ

โดยอาการเริ่มแรกของผู้ป่วยที่ติดเชื้อCOVID-19นั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มจาก

* มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา
* ไอ เจ็บคอ
* อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
* หายใจหอบเหนื่อย
* ถ่ายเหลวท้องเสีย

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีร่างกายไม่แข็งแรงหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำ มักจะมีอาการรุนแรงและอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้

** หากมีอาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม **

เบื้องต้นเราสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อCOVID-19 ได้ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น หากจำเป็นต้องเดินทาง
ให้สวมหน้ากากอนามัยและพกแอลกอฮอล์เจลติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
2. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเข้มข้น 70% ขึ้นไป อย่างน้อย 20 วินาที
โดยเฉพาะหลังการสัมผัสสิ่งต่างๆ ตามที่สาธารณะ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์
3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล
4. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
5. ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
6. ระวังการสัมผัสสิ่งของหรือพื้นผิวที่ไม่สะอาด โดยที่ไม่มีการป้องกัน เพราะอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่
7. ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ขยี้ตา จมูกและปาก เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
8. ไอ จาม ในคอเสื้อหรือแขนพับ เลี่ยงการใช้มือป้องปากและจมูก
หากใช้มือป้องปากและจมูก ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
9. เมื่อเข้าห้องน้ำควรปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้าง เพื่อลดโอกาสการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค
10. ทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกร้อน หากจำเป็นต้องทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
ควรมีช้อนกลางของแต่ละคน ไม่ใช้ช้อนกลางอันเดียวกัน
11. หากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือที่ที่มีการระบาด ให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านและสังเกตอาการ
ภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย
และรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบ

COVID-19 แพร่กระจายได้ง่ายผ่านละอองฝอยและการสัมผัส ดังนั้นทุกคนจึงควรระมัดระวัง

ด้วยการดูแลสุขอนามัยของตนเองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรใส่หน้ากากอนามัยและพกแอลกอฮอล์เจล เพื่อทำความสะอาดมือบ่อยๆ ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง

Back To Top