ใจคนเหมือนถนน ยิ่งคิดเล็กคิดน้อยทางเดินจะยิ่งแคบ


อย่าคิดเล็กคิดน้อย วันนี้เปิดทางให้เขาหนึ่งศอกวันหน้าเขาอาจเปิดทางให้คุณ หนึ่งวาเพราะใจคนเหมือนถนน

ยิ่งคิดเล็กคิดน้อยทางเดินจะยิ่งแคบ ยิ่งโอบอุ้ม ยิ่งมีน้ำใจ ทางเดินจะยิ่งกว้าง

เมื่อเจอความลำบากจะเห็นน้ำใจของคนรอบข้างเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค

จะเห็นความอดทนของตนเอง หวังน้ำใจจากคนอื่นได้แต่ใช่ว่าทุกครั้งที่ขอก็สมใจ

แต่อย่าให้คนอื่นรอคอยน้ำใจจากเรา เราควรเป็นฝ่ายให้ก่อนเสมอ

ใจคนเหมือนถนน ยิ่งคิดเล็กคิดน้อยทางเดินจะยิ่งแคบ

อย่ามัวแต่คิดเล็กคิดน้อย เพราะจะทำให้ไม่รู้จักแบ่งปันชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง สามวันดี สี่วันไข้ความสุขอาจไม่อยู่ตลอด

สักวันความตกต่ำอาจมาเยือน เวลาได้ดีมีสุขอย่าหลงระเริงลืมตนเมื่อเราได้ดีแล้วจงช่วยเหลือคนอื่นบ้าง

อย่าต้อนใครให้จนมุมเปิดทางรอดให้คนอื่นบ้าง วันหนึ่งเมื่อเราตกอับ

จะทำให้เราไม่เจอทางตัน คนเรานั้นถ้าทำอะไรออกไป ก็จะได้กลับคืนมาอย่างนั้น

ถ้าเราใจดำกับผู้อื่น เขาก็จะใจดำกับเราถ้าเราใจดีกับผู้อื่น เขาก็จะใจดีกับเราจงเมตตาต่อผู้อื่นบ้าง

อย่าสนใจแต่ความต้องการของตนเองอยากให้พึงระลึกไว้เสมอว่าคนที่ชอบจ่ายเงินก่อน

ไม่ใช่เพราะเขาอวดว่ามีเงินมาก แต่เป็นเพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญกว่าราคาอาหารในมื้อนั้น

คนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากกว่าเวลาร่วมกันทำอะไร  ไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากได้ แต่เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปัน

ใจคนเหมือนถนน ยิ่งคิดเล็กคิดน้อยทางเดินจะยิ่งแคบ

คนที่ยอมทำงานมากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเขาโง่ แต่เป็นเพราะเขามีความรับผิดชอบคนที่ยอมขอโทษก่อนเวลาทะเลาะกัน

ไม่ใช่เพราะเขาผิดแต่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคนอื่น คนที่ยอมช่วยเหลือคุณไม่ว่าเรื่องใด

ไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณ แต่เป็นเพราะเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้คนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ

ที่ไม่ช่วยเหลือคุณนั่นก็เป็นเรื่องของเขา

ขอขอขอบคุณ bitcoretech/ verrysmilejung.com

Back To Top