โปรดอย่ากอดฉัน ในวันที่ฉันไม่รู้สึก มันสายไปแล้ว (ข้อคิดเตือนใจ)


อย่ากอดฉัน ในวันที่ฉันไม่รู้สึก เพราะมันสายเกินไปแล้วสะกดคำว่า “สายเกินไป” เป็นไหมคนบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับความเ จ็ บ ป ว ดโดยที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้

คนเหล่านั้นมักจะโทษฟ้าดินโทษโชคชะตา ที่ทำให้เขาต้องทนทุกข์ท ร ม า นแต่กลับไม่เคยโทษการกระทำของตัวเองเลยหากวันนี้เราเป็นฝ่ายทำเ ล ว ทำไม่ดีกับใครจงรีบขอโทษ และกลับตัวเสีย ทำดีกับเขาให้มากๆ

หากวันนี้ทำให้ใครเสียน้ำตาจงกล้าที่จะขอโทษ และยอมรับในความผิดนั้นเสียจงลุกขึ้น แล้วบอกกับเขาว่า จะไม่ทำให้ร้องไห้อีกหากวันนี้ทำให้ใครผิดหวังในตัวเราจงลบความคิดไม่เอาไหนออกจากชีวิตเสีย

อย่ าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์โดยที่เราไม่เร่งแก้ไข หรือปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพราะเวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจสายเกินไปแล้วตอนที่ฉันต า ย ไปแล้ว

อย่ ากอดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึกไม่ต้องเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้เพราะ… ฉันไม่ได้ใช้แล้วอย่ าตอบคำถามที่ฉันเคยอย ากรู้เพราะฉันไม่ได้ยินแล้วอย่ าบอกว่า.. ขอโทษเพราะฉันตื่นขึ้นมาให้อภัยเธอไม่ได้

ที่มา : feelingdd

Back To Top