แค่เข้าใจ 7 ข้อนี้ จะโสดหรือมีคู่ ความรักคุณจะมีแต่ความสุข


1.ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

ถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ก็อย่ า หวังว่าใครอื่นจะมองเห็น การที่คุณหลงรักใครสักคนและต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเค้าคนนั้น

อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก เมื่อคุณเปลี่ยนเขา ก็จะหมดความสนใจในตัวคุณ หากเทียบกับตอนที่เขาหลงรักคุณใหม่ๆ

เขารักในตัวตนของคุณไม่ใช่คน ที่เขาใฝ่ฝันอย ากให้เป็น ซึ่งเป็นเพียงจินตนาการของผู้ชายเท่านั้น

แต่คุณเป็นคนในโลก แห่งความจริง จงเป็นตัวของตัวเองและปรับเปลี่ยน เพียงพฤติกร รมบางอย่ า ง เพื่อตัวคุณเองนะ ไม่ใช่เพื่อเขา

2.เ ซ็ ก ซ์ ไม่ใช่เรื่องง่าย

ก่อนที่ผู้หญิงฉลาด จะสนิทสนมกับใครสักคนทางกาย ควรรู้จักเขานานพอที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่ า งไร รักสุ ข ภ า พ ตัวเองแค่ไหน

และควรให้แน่ใจว่า หากคุณมี สั ม พั น ธ์ กับเขา คุณจะปลอดภัยทั้งทางจิตใจและร่ า ง ก า ย และถึงแม้ว่าเขา จะดีพร้อมทุกอย่างก็ไม่จำเป็นว่า

คุณจะต้องนอนกับเขาหากคุณไม่พร้อม เสรีภาพทาง เ พ ศ หรือฟ รี เ ซ็ ก ซ์ ควรควบคู่ไปกับความรับผิดชอบด้วยเรารู้จักผู้ชายได้

โดยไม่ต้องมี เ ซ็ ก ซ์ เลยด้วยซ้ำ หากเขาจริงจังกับคุณ

3.ผู้ชายแสนดีไม่จำเป็นต้องหล่อ

หากคนที่คุณคบอยู่ เป็นคนดีและคุณชื่นชอบเขา ติดเพียงแค่เขาไม่ใช่หนุ่มหล่ อในสเป็คให้คุณลองมองดูในจุดดีของเขา

และลองมองดูถึงอนาคตว่า เขาจะสามารถใช้ชีวิต อยู่กับคุณได้ด้วยความสุขหรือไม่ ลองสังเกต แ ฟ มิ ลี่ แ ม น

ที่ไปเดินชอปปิ้งในซูเปอร์มาเกต หรือพาแฟนไปเดินเที่ยว หรือทานดิ นเน อร์ เขาเหล่านั้นใช่จะหน้าตาดีไปซะทุกคนซะหน่อย

ลองมองที่จิตใจแล้วคุณจะเห็นความ(ดี)งาม

4.ความเป็นเพื่อนย าวนานกว่าความรัก

คู่รักคือมิตรภาพที่ย าวนาน นั่นคือคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้ทุกเรื่องไม่เว้นเรื่องกระจุกกระ จิกของผู้หญิง

ถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจแต่เขาจะตั้งใจฟัง คุณและช่วยคุณ แก้ปัญหา

5.เราไม่มีวัน เปลี่ยนแปลงผู้ชายได้

ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ นอกเสียจากเขาต้องการจะทำเช่นนั้นเองฉะนั้นอย่ า เสียเวลาใน การขอร้องให้เขาเปลี่ยนแปลง เอาเวลาที่มีค่านั้นมา

ปรับปรุงสถานการณ์บางอย่ า ง ของคุณและเขาให้มีแต่ความสัมพันธ์ดีๆดีกว่านะหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายปรับเปลี่ยนตัวเอง

คุณสามารถทำอะไรได้ตั้งหลายอย่ า งเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น แต่อย่ า ลืมว่าอย่ า เปลี่ ยนไปซะหมดเพราะเขาคงไม่ชอบใจแน่

6.งานบ้ า นไม่ใช่หน้าที่เฉพาะผู้หญิง

อย่ า กลัวที่จะขอให้เขา ช่วยเหลือ บางครั้งที่เขาไม่ช่วยเพราะเขาไม่สนใจมันจริงๆหรือเขาคิดว่าคุณอย ากจะทำเอง

หรือเขาอาจจะขี้เกี ยจแต่ในเมื่อคุณไม่ขอเขาก็ไม่ทำ และหากเขาช่วยงานคุณแล้วอย่ า อยู่ใกล้คอยชี้นิ้วสั่ง และอย่ า เข้าไปทำเสียเอง หากเขาทำไม่ได้ดั่งใจคุณ

7.ทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัว

การที่คบกันไม่จำ เป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา คุณเองก็ต้องการจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้หญิงบ้ า ง พูดคุยกันในเรื่องที่

คุยได้เฉพาะกับผู้หญิง เขาก็เช่นกันต้องการไปสังส รรค์กับเพื่อน หรือแม้แต่ใช้เวลาว่างเท่าที่เขาต้องการแต่ต้องไม่ใช่ละเลยคุณ

แต่คุณอาจจะมีส่วนร่วมในกิจกร รมกับเขาบ้ า งแค่อย่ า ไปจุกจิกกับเขามากนักเลยนะ

ที่มา : lamunlamai

Back To Top