เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง พักผ่อนบ้าง ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้


อย่าได้หยุดเดิน อย่าได้หยุดฝัน ถ้าเหนื่อยมากนักก็จงหยุดบ้างบ้าง

เพื่อคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมาหายเหนื่อยเมื่อไหร่ ก็กลับมาสู้ต่อ แค่นั้นเอง

เหนื่อยก็คือ เหนื่อย ไม่ไหวก็คือ ไม่ไหว ไม่ต้องสวมบทบาทแข็งแกร่งตลอดเวลาก็ได้

ลองไม่ต้องโกหกตัวเองว่าไหวทั้งๆ ที่ในใจอยากจะร้องไห้วันละยี่สิบรอบ ปล่อยวาง

และเป็นคนอ่อนแอบ้างก็ได้ ยกนิ้วโป้งให้กำลังใจตัวเอง ว่าสามารถผ่านโจทย์ยากๆ ไปอีกขั้นได้แล้ว

เหนื่อยก็พัก

ความสุขอยู่ไม่ไกล มันอยู่ที่ใจเราจะมอง ทำดีไม่มีใครเห็น เป็นอะไรไหม หวังดีไม่มีใครเข้าใจ

โกรธไหมเป็นคนดีแล้วมันยุ่งยาก จะท้อไหม ทั้งหมดต้องตอบว่า ทำความดีแล้ว สุขใจไหม

เมื่อความดี ดีในตัวเองแล้ว ก็แค่สุขใจในยามที่ทำ สุขใจในยามที่รับรู้ สุขใจกับการเผชิญอุปสรรค

และเรียนรู้ที่จะดียิ่งๆ ขึ้นไป เพราะสุดท้าย แม้ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเข้าใจ ความดีที่ทำไปนั้น ก็ยังดี

กับตัวเราเองเสมอ วันที่เราเหนื่อยล้ากับทุกสิ่ง ไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินไปทางไหน หันไปทางไหนก็ดูเหมือนจะมืดมนไปหมด

ขอแค่เราลองเปิดตา และเปิดใจ ความทุกข์อาจทำให้เรารู้ว่า คนที่คิดว่าน่าจะเข้าใจเรามากที่สุด

ตอนนี้กลับไม่ใช่อีกต่อไปแล้วแต่กับคนที่เรามองเขาผ่านๆ ไป เขาอาจจะเป็นคนที่มาคอยให้กำลังใจ

และช่วยชี้ทางให้เราเดินออกจากความทุกข์ได้ เพราะบางทีความทุกข์ ก็ทำให้เรารู้ว่า ใครที่เข้าใจเราที่สุด

เหนื่อยก็พัก

ไม่มีหนทางใดไกลกว่าเท้าของเรา ไม่มีภูเขาลูกใดสูงไปกว่าคนเรา ขอเพียงคุณกล้าที่จะยืนหยัด

ขอเพียงคุณเลือกที่จะก้าวผ่าน ต่อให้ภูเขาลูกนั้นจะสูงเสียดฟ้าปานใด คุณย่อมเดินไปยืนอยู่บนยอดเขาได้

ในสักวันหนึ่งทางเดินของชีวิต คุ้มค่าเสมอ อยู่ที่ว่าคุณจะเดินยังไง คุณจะเดินกับใคร และคุณจะเริ่มเดินเมื่อไหร่

ขอขอบคุณข้อมูล  ยิ้มเข้าไว้

Back To Top