เหตุผลที่เราไม่ควรถ่ายสำเนาบัตรประชาชนด้านหลังบัตร


วันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ แต่มีประโยชน์มากๆ

สำหรับใครที่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอยู่เป็นประจำ

กับบทความ เหตุผลที่เราไม่ควรถ่ายสำเนาบัตรประชาชนด้านหลังบัตร

ไปดูกันว่าทำไมเราถึงไม่ควรถ่ายสำเนาด้านหลังบัตร

เมื่อเห็นข่าวเมื่อไม่นาน มานี้ ‘ลุงทนายใจดี ปรึกษากฎหมายฟรี’ โพสต์ เตือนว่า สำเนาบัตรประชาชนรุ่นปัจจุบัน

ไม่ควรถ่ายด้านหลังบัตรของเราไปพร้อมกับด้านหน้าเด็ดข าด เพราะด้านหลังบัตรจะมีชุดตัวเลข

เรียกว่า Laser ID ซึ่งปัจจุบันภาครัฐ เช่น สรรพากร, ตำรวจ, กระทรวงฯ, กรมฯ ต่างๆ

รวมถึงภาคการ เงิน บังคับใช้ Laser ID นี้ในการทำธุรกรรม ตรวจสอบ ยืนยันตัวตน ควบคู่กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

‘มหาดไทย’ ระบุถ่ายสำเนาบัตรประช าชนแบบสมาร์ตการ์ดที่ใช้เป็นหลักฐาน เฉพาะด้านหน้าด้านเดียว

ด้านเพจทนายเตือนข้อมูลหลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพ เสี่ยงถูกสวมรอยใช้ข้อมูล

เรียกว่า e-KYC ( Electronic – Known Your Client ) APP ที่เกี่ยวข้องกับ เงิน หรือ

กระเป๋า เงิน อิเลคทรอนิกค์ ( Wallet ) ต้องใช้ทั้งหมด ( แบงค์ชาติควบคุม )

หากข้อมูลหน้าบัตรประชาชนหลุดไปก็ อันตราย มากพอแล้ว ยิ่งข้อมูล Laser ID หลุดไปด้วย

ยิ่ง อัน ต ร า ย เป็นทวีคูณ เหมือนเลขบัตรเครดิตหลุดไปพร้อมกับ CVV หลังบัตร

ทั้งนี้ หากสถานที่ไหนไม่เข้าใจ ยืนยันว่าต้องถ่ายบัตรหน้าหลัง ให้เราถ่ายจากบัตรคนละใบให้เขา

ด้านหน้าบัตรเรา ด้านหลังบัตรคนอื่น หรืออย่ างน้อยปิดเลขตอนถ่าย ส่วนเว็ปหรือ App

ไหนให้กรอ ก Laser ID ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน หากเป็นสถานที่ที่เชื่อถือได้ เช่น

หน่วย งานราชการ, สถาบันการ เ งิ น , Wallet ของบริษัทใหญ่น่าเชื่อถือ ก็ใส่ได้

แต่ต้องระวังเจอเว็ปป ล อ ม App ป ล อ ม หรือ ฟิ ช ชิ่ ง ดูให้แน่ใจว่าใช่หน่วย งาน นั้นจริงๆ

สมัยก่อนวันหมดอายุบัตรประชาชนจะอยู่ด้านหลังบัตร จึงต้องถ่ายทั้งหน้าและหลัง สมัยนี้จริงๆ

ไม่ควรใช้สำเนาแล้ว ควรดึงข้อมูลจากชิพการ์ดหน้าบัตร แต่ยังไม่แพร่หลาย ก็ยังใช้สำเนากันอยู่

แต่ด้านหลังไม่ควรต้องถ่ายแล้ว ด้านกระทรวงมหาดไทยเคยทำหนังสื่อส่งถึงหน่วยงาน ต่างๆ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ต้องขอสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน

เฉพาะบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ด ให้ถ่ายสำเนาบัตรด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้น

เพราะเป็นด้านที่มีตัวเลข 13 หลักกำกับไว้ รวมถึงมีข้อมูลหลักฐานครบถ้วนอยู่แล้ว

อีกทั้งปัจจุบันได้มีการนำบัตรประจำตัวประช าชนแบบอเนกประสงค์ ( Smart Card )

เข้ามาใช้ในระบบอย่ างทั่วถึงแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายถึงสองหน้าแบบเดิมอีก

ที่มา ข่าวโมโน29 MONO29NEWS, ลุงทนายใจดี ปรึกษากฎหมายฟรี, parinyacheewit

Back To Top