เหตุผลที่คุณควรขอบคุณ คนที่เคย “หั ก ห ลั ง” คนที่คิดไม่ซื่อ


พวกเขาเปรียบเสมือนครูที่สอนคุณให้รู้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่ ด้านสว่าง และ ด้านบวกยังมีด้านมืด

และ ด้านลบ ที่ให้เราต้องเรียนรู้อีกมากเหมือนดั่งพระอาทิตย์ที่ไม่อาจส่องแสงสว่างได้ในทุกเวลา

ขอบคุณ ไม่ได้แปลว่า ยอมจำนนต่อคนที่ทำไม่ดีกับเราขอบคุณ ไม่ได้หมายถึง ยอมทนให้เขาทำไม่ดีต่อไปแต่คำว่า

ขอบคุณเปรียบเสมือนการฝึกจิตใจหากมีใครสักคนหนึ่งเคยทรยศคุณคุณต้อง

ขอบคุณเขาคนนั้นเพราะเขาคุณจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง

เพราะเขาคุณจึงคิดหาวิธีเอาตัวรอดเพราะเขากำลังสอนให้คุณได้เรียนรู้ด้านมืดของอีกคนการทรยศคุณ คือ

ของขวัญที่คนนั้นหยิบยื่นให้แบบไม่รู้ตัวในขณะที่เขากำลังดีใจ

คิดว่าเขาทำให้คุณลำบากได้ขณะเดียวกันคุณกำลังเรียนรู้และก้าวผ่านคนแบบนั้น

ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ เรียกว่า เติบโตทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำ เรียกว่า

เปลี่ยนแปลงหากคุณอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนั่นแปลว่า

คุณเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพแต่หากอ้อนวอนแล้วแต่สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยนั่นแปลว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณหากเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางไปในที่ใดสักแห่ง

ชีวิตก็คนเปรียบเหมือนการเดินทางขึ้นเขาซึ่งการเดินทางย่อมมีทั้งขาขึ้น และ ขาลงขาขึ้นมักเหนื่อย

และลำบากแต่มันพาให้คุณไปสู่จัดที่สูงกว่าคุณจึงสามารถสัมผัสได้ว่า

การยืนอยู่บนยอดเขานั้นมันวิเศษเพียงใดอาจเหนื่อยหน่อยให้พักสักครู่

แต่อย่าละทิ้งกลางคันเพราะในขณะที่คุณรู้สึกเหนื่อย คุณกำลังอยู่ใกล้ยอดเขาแล้ว

ในขณะที่คุณกำลังพย าย าม คุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกทีไม่มีใครสมหวังในทุกเรื่อง

และไม่มีใครสมหวังทั้งชีวิตเมื่อเจอความทุกข์ความไม่สมหวังคำตอบที่ดีที่สุดก็คืออดทน

Back To Top