เศษถ่านผสมขี้เถ้าแกลบ รองพื้นหลุมปลูก ให้พืชงาม ใบเขียว


เศษถ่านผสมขี้เถ้าแกลบ รองพื้นหลุมปลูก ให้พืชงาม ใบเขียว

วันนี้เรามีสูตรรองพื้นหลุมปลูกพืช ที่จะช่วยให้พืชผัก และต้นไม้ที่เราจะปลูกนั้น ออกดอกออกผลสวยงาม ใบเขียวดก โดยสูตรนี้ได้รับการเผยแพร่มาจาก ยูทูปชาแนลช่อง Sivakorn Channel ซึ่งเป็นการใช้ขี้เถ้าแกลบหรือแกลบดำ และเศษถ่าน เป็นส่วนผสมที่ประโยชน์ต่อพืชผักเป็นอย่างมาก

ส่วนผสมที่ต้องเตรียม

1. เศษถ่านเล็กๆ

2. ขี้เถ้าแกลบ หรือแกลบดำ

ขั้นตอนในการทำ

1. ให้นำขี้เถ้าแกลบ และเศษถ่านที่เตรียมไว้มาผสมให้เข้ากัน โดยใช้อัตราส่วนเท่าๆกัน 1 : 1

2. จากนั้นก็ให้ทำการขุดหลุมสำหรับปลูกพืช ให้มีขนาดที่เหมาะสมกัชพืชแต่ละชนิด

สำหรับไม้ล้มลุก พืชอายุสั้น เช่น มะเขือ พริก ให้ขุดหลุมขนาด 15x15x15 เซนติเมตร

สำหรับไม้ผลขนาดใหญ่ เช่น มะม่วง ขนุน ให้ขุดหลุมขนาด 1x1x1 เมตร

3. เมื่อขุดหลุมเตรียมไว้แล้ว ก็ให้เทขี้เถ้าและเศษถ่านที่ผสมหน้าดินแล้วลงหลุมที่ขุดได้เลย

ประโยชน์ของสูตรรองพื้นหลุมปลูก

1. การผสมขี้เถ้ากับหน้าดินจะช่วยลดความเป็นด่างในขี้เถ้า ช่วยให้ค่า pH เหมาะสมกับการปลูกพืช

2. ช่วยให้ดินนิ่ม ดินร่วนซุย ทำให้พืชรับ ส า ร อาหารได้มากกว่าเดิม

3. ในถ่านนั้นมี “ ส า ร ซิลิก้าหรือซิลิกอน” ช่วยทำให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น ใบแข็งแรงไม่เหี่ยวเฉา

4. ช่วยให้ใบพืชมีชั้นโพลิเมอร์ป้องกันการคายน้ำที่มากเกินไปในฤดูร้อน

5. ชั้นโพลิเมอร์นี้ ยังเป็นตัวป้องกันการเข้าทำลายของ โ ร ค พืชที่เกิดจาก เ ชื้ อ ร า และ ศั ต รู พื ช ได้

นำของใช้ใกล้ตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ เป็นการใช้งานให้คุ้มค่ากับสิ่งนั้นที่สุดแล้ว เหมือนกับการใช้เศษถ่านและขี้เถ้าแกลบ ในการบำรุงพืชผักให้งอกงาม

ขอบคุณข้อมูล : ยูทูปชาแนลช่อง Sivakorn Channel

Back To Top