เ ลื อ ก ภาพที่คุณ รู้สึกสงบที่สุด บ่ ง บอกตั ว ต น ของ คุ ณ


1. สุดทางสายตา

คุณเป็นคนที่ช่างสังเกตมาก เวลาเจออะไรจะสังเกตอย่างถี่ถ้วน ชอบดูการพัฒนาของตัวเองและสิ่งรอบตัว คุณมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายๆ ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม คุณจึงมีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนที่คุณเลือกคบ ล้วนแล้วแต่มีความสามารถและมีความจริงใจ คุณเป็นคนช่างเลือกและตัดสินใจได้เฉียบขาด เก็บความรู้สึกเก่ง ไม่ค่อยแสดงให้คนอื่นเห็น เป็นคนไม่เสแสร้ง คิดอะไรก็พูดออกไปตรงๆ

 

2. ทะเลสาบอันกว้างใหญ่

คุณเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการสังเกตที่ดีเยี่ยม เพราะปกติแล้วในชีวิตประจำวันคุณ คุณมักจะชอบแอบมองคนอื่นอย่างใส่ใจ ชอบเก็บข้อมูลการกระทำและความรู้สึกของผู้อื่น และแน่นอนว่าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่ไว้ใจได้ หากใครได้รู้จักตัวตนของคุณ ก็จะรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีความซุกซน อยู่กับที่ไม่ได้ ต้องพยายามหาหลายสิ่งหลายอย่างทำ แม้ว่าลักษณะภายนอกของคุณจะเป็นคนตรงๆ ก็ตาม แต่คนใกล้ตัวก็รู้ว่าที่จริงแล้วคุณเป็นคนยังไง

3. ดอกกุหลาบสีแดง

คุณไม่ค่อยชอบสังเกตสักเท่าไหร่ เวลาทำอะไรคุณมักจะทำแบบตรงไปตรงมา คุณสามารถคิดได้ลึกซึ้ง แต่ไม่ชอบอะไรที่ซับซ้อน และในเรื่องของความจำนั้นต้องยกให้คุณเป็นที่หนึ่ง คุณเป็นคนที่เปิดใจให้กับคนอื่นยากมากๆ น้อยครั้งที่คุณจะยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่น แน่นอนว่าคุณเป็นคนที่สามารถมองคนอื่นได้อย่างทะลุปรุโปร่ง โดยไม่ต้องใช้การกระทำหรือคำพูดคำจาใดๆ

 

4. ดอกไม้ตอนแสงส่อง

คุณเป็นนักสังเกตการณ์ที่ดี มักจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ และพอใจในสถานะของตัวเอง คุณไม่ได้หวังให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย เพียงแค่หวังว่าไม่ให้ชีวิตมันย่ำอยู่กับที่ก็พอแล้ว คุณใช้ชีวิตโดยยึดความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้ง แต่ก็ไม่ชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อนคุณเป็นคนตรงไปตรงมา เวลาพูดเวลาทำอะไรจะแสดงออกด้วยความจริงใจเสมอ คุณเป็นคนที่ง่ายๆ อะไรก็ได้ แต่ก็ไม่ปล่อยให้ใครมาอวดเก่ง หรือมาเอาเปรียบคนอื่น สิ่งที่คุณไม่ชอบที่สุดนั่นก็คือ การโกหกและการผิดนัดผิดเวลา

Back To Top