เรื่อง ร า ว ส อ น ใ จ “ชี วิ ต คู่เหมือนเรือล่องลอยกลางทะเล”

ชีวิตคู่ก็เหมือนการพายเรือ ต้องรู้จักช่วยกันพาย ไม่ใช่เอาเปรียบกันชีวิตคู่ก็เหมือนการล่องเรือกลางสมุทร ยามเรือรั่วก็ต้องช่วยกันอุด ไม่ใช่สละเรือหนีชีวิตคู่เป็นสิ่งที่ใครหลาย ๆ คนมองว่าสวยงามในตอนต้น

แต่เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันไปสักพัก เจอปัญหาในชีวิตคู่เข้ามามากๆเหมือนยิ่งล่องเรือไปกลางทะเลเท่าไร ก็ยิ่งเจอพายุและคลื่นลมแรงเท่านั้นก็ทำให้รู้สึกท้อแท้และไม่อย ากที่จะไปต่อ หรือ ละทิ้งกันกลางทาง

มองว่าการไปแบบตัวใครตัวมันน่าจะทำให้ตนเองมีความสุขมากกว่าเราจึงมีบทความดีๆ ที่จะมาช่วยเปลี่ยนแนวความคิดในการใช้ชีวิตคู่เพื่อให้เข้าใจการใช้ชีวิตคู่ให้ได้มากขึ้น เพื่อความรักที่ยั่งยืน และ มั่นคง

ชีวิตคู่นั้นก็เหมือนเรือกลางมหาสมุทร ในตอนที่ เริ่มต่อเรือก็เหมือนตอนที่คุณและคนรักเริ่มทำความรู้จักกัน พวกคุณได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่อย ๆ รู้ในเรื่องของอีกฝ่ายและค่อย ๆ เพิ่มความรักของกันและกัน

เหมือนกับเรือที่ช่วยกันต่ออย่ างประณีต เพื่อให้เรือนั้นเป็นเรือที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ถึงแม้ว่าจะมีเรือบางลำที่ต่อไม่เสร็จซึ่งเหมือนกับคนรักที่จากลากันไปก่อนที่จะลงหลักปักฐานร่วมกัน

เรือบางลำอาจจะใช้เวลาต่อที่ไม่เท่ากัน คุณภาพที่ออกมาก็ไม่เท่ากันแต่เมื่อเรือต่อเสร็จแล้ว ก็เหมือนการที่คู่รักได้ตกลงปลงใจที่จะอยู่ร่วมกันหรือแต่งงานกันหลังจากแต่งงานกัน ก็เหมือนเรือที่ ต่อเสร็จแล้วพร้อมออกทะเล

ช่วงแรก ๆ ของการล่องทะเลก็ยังล่องไปได้อย่ างสงบเนื่องจากยังไม่ไปไกลชายฝั่งนัก คลื่นลมยังสงบเหมือนกับชีวิตหลังแต่งงานใหม่ ๆ ที่มีความสุขหวานชื่นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะช่วยกันผ่านไปได้อย่ างง่าย ๆ สบาย ๆ

แต่เมื่อล่องเรือไปไกล พายุก็เริ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อย ๆ และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆเหมือนกับชีวิตคู่ที่อยู่ไปสักพักก็เริ่มเจอปัญหาใหญ่ ๆ เข้ามาในชีวิตทั้งปัญหาการเงิน ปัญหาครอบครัวและปัญหาอื่น ๆ ที่เริ่มทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอน

เมื่อล่องเรือไปเป็นเวลานาน เรือก็จะเริ่มผุกร่อน และ สึกหรอไปเรื่อยๆตามอายุการใช้งาน ซึ่งก็เหมือนกับความสัมพันธ์ที่อยู่มานานจนถึงจุดที่เริ่มเบื่อหน่ายความรักที่มีให้กันก็เริ่มโรยรา หากไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน

ช่วยเหลือกันให้รักกันต่อไปได้ ก็จะกลายเป็นเหมือนกับเรือที่ผุพังไปเรื่อย ๆแต่ไม่มีลูกเรือคนไหนพย าย ามจะซ่อมเรือลำนี้เลย จนสุดท้ายเรือลำนี้ก็จะล่มไปดังนั้น เมื่อเข้าใจอย่ างนี้แล้ว จงช่วยกันซ่อมเรือแห่งชีวิตคู่

ประคับประคองให้อยู่กันไปตลอดรอดฝั่งจนไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วชีวิตรักของคุณจะไปรอดได้อย่ างสวยงาม ถึงจะมีเหตุการณ์ที่ทุลักทุเลไปบ้างแต่ถ้าหากช่วยกันทำ ช่วยกันสราง ช่วยกันซ่อมแซม ความสัมพันธ์ของคุณและ คนรักจะไปกันรอดอย่ างแน่นอน

ที่มา : postnoname

Back To Top