เมื่อถึงวันหนึ่ง คนเราก็ต้องจากกัน อย่าทะเลาะกันบ่อยเลย


คนเราควรเข้าใจความเป็นไปในชีวิตให้มากขึ้นเพราะวันใดวันนึงของในชีวิตเรา สักวันนึงเราก็ต้องจากลากัน

ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากต า ย คนเราทุกคนก็ยังจากกันเป็นเรื่องธรรมดา

1. ในบางครั้งคุณรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองไม่ดีไม่มีค่า ไม่มีสิ่งดีดีเข้ามา แต่จริงๆแล้วบางที

ตัวคุณเองต่างหากที่กำหนดให้มันเป็นแบบนั้น

2. หากคุณทำความผิดหรือหลงผิดในสิ่งต่างๆ จงรู้ไว้ว่าโอกาสมีให้สำหรับตัวเราเสมอ

เพราะเราสามารถกำหนดเองและเลือกเองได้ นอกเสียจากคุณไม่เลือกทางที่ดีเท่านั้นเอง

3. เค้าว่ากันว่าอารมณ์มักอยู่เหนือกว่าเหตุผล บางครั้งที่เราทำผิดสาเหตุหลักอาจ

เป็นเพราะเราใช้แต่อารมณ์ในการตัดสินมากกว่าเหตุผล

4. เราไม่สามารถรู้เลยว่าชีวิตเราในแต่ละวันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้เสมอ

ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรใส่ชีวิตให้คุ้มค่ามีความสุขกับสิ่งที่ทำ

5. การที่เราคิดมากเลยเรามีความต้องวนในเรื่องต่างๆเราไม่ควรจมปลักอยู่กับสิ่งเรา

นั้นเพราะมันจะทำให้ตัวเราไม่มีความสุขไม่มีแรงในการทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่า

6. ชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนบทเพลงอันแสนไพเราะ แต่อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะให้ใครเป็นผู้ขับร้องและร้องอยู่กับใคร

7. สิ่งที่โหดร้ า ยที่สุดในชีวิตของเรามีอยู่สองอย่ างคือ การรอคอย และความลังเล

8. สิ่งที่ทำให้เราเสียใจมากที่สุดคือการไม่ได้รับรักตอบ

9. คุณควรเข้าใจคนในยุคปัจจุบันให้มากขึ้น ใครดีมาเราดีตอบ ใครร้ า ยมาเราไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องเข้าไปยุ่ง

10. ชีวิตของคนเราสั้นนัก คิดอย ากจะทำอะไรก็ทำ ทำชีวิตในทุกวันให้มีความสุข

อยู่กับคนที่เรารักให้ได้มากที่สุดเพราะในวันหนึ่งความต า ย เป็นเรื่องธรรมดา วันนึงก็ต้องต า ย จากกันอยู่ดี

ที่มา : postsara

Back To Top