เถียงแพ้นักปราชญ์ ยังได้ความรู้กลับมา เถียงกับคนโง่ มีแต่จะเสียเวลา


“เถียงแพ้นักปราชญ์” ยังได้ความรู้กลับมา “เถียงกับคน โง่” มีแต่จะเสียเวลาแน่นอน

เถียงแพ้นักปราชญ์ ยังได้ความรู้กลับมาชมคนด้วยวาจา มีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญ

ทำร้ายคนด้วยวาจา เจ็บยิ่งกว่าทิ่มแทง ด้วยหอกดาบ เถียงแพ้นักปราชญ์ ยังได้ความรู้กลับมา

เถียงกับคนโง่ มีแต่จะเสียเวลา เจ้าสวดมนต์ แต่ ยังนินทา เจ้าทำทาน แต่ ยังเอาเปรียบ

เจ้ามีความรู้ แต่ ชอบดูถูกคน เจ้าตัวสะอาด แต่ ใจสกปรก

“เถียงแพ้นักปราชญ์” ยังได้ความรู้กลับมา “เถียงกับคน โง่” มีแต่จะเสียเวลาแน่นอน

เจ้าอยากได้มิตรแท้ แต่ เจ้ากลับเป็นมิตรเทียม เจ้าบอกทำกุศล แต่ หมายเอาชื่อเสียงเจ้ามีทุกสิ่ง

แต่ ไม่คิดแบ่งปัน เจ้าดูแลคนอื่น แต่ ละเลยพ่อแม่คนอื่นช่วยเราจำไว้ชั่วชีวิต เราช่วยคนอื่นจงอย่าจำใส่ใจ

น้ำใสสะอาดเกินไป ย่อมไร้ซึ่งมัจฉา คนที่เข้มงวดเกินไปย่อมไร้ซึ่งบริวารความกลัดกลุ้มหงุดหงิด

และ ปัญหาควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพูดสู้มากยิ่งขึ้น ไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้เราท้อแท้ห่อเหี่ยวยอมจำนนต่ออุปสรรค

“เถียงแพ้นักปราชญ์” ยังได้ความรู้กลับมา “เถียงกับคน โง่” มีแต่จะเสียเวลาแน่นอน

ความอิจฉาเป็นอุปสรรคต่อมิตรภาพ ความระแวงสงสัยเป็นศัตรูตัวร้าย ของความรัก

ความรักถ้าปราศจากความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันเสียแล้วก็ไม่อาจเชื่อถือซึ่งกันและกันได้

ตัวสกปรก ก็คอยคิดจะอาบน้ำเท้าสกปรก ก็คิดจะล้างเท้า แต่ใจสกปรก กับไม่คิดที่จะชำระใจ

คนที่เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป เป็นคนที่โดดเดี่ยวอ้างว้างที่สุดไม่มีอะไรแย่เท่ากับ

ความเย่อหยิ่งอวดดี ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอคือคนที่ดีพอ

“เถียงแพ้นักปราชญ์” ยังได้ความรู้กลับมา “เถียงกับคน โง่” มีแต่จะเสียเวลาแน่นอน

ผู้ที่คิดว่าตัวเองดีแล้วคือผู้ที่ดีไม่พอต้องการที่จะมองความจริง แม้ว่าความจริงอาจจะทำให้เราเจ็บปวดมากๆ

ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่นมาตำหนิตัวเอง ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเองจงให้อภัยผู้อื่นสูงส่งแต่ไม่ เย่อหยิ่ง

ชนะแต่ไม่ลำพอง ปราดเปรื่องแต่รู้จักลงเวที เข้มแข็งแต่อดกลั้นก่อนที่จะเอาชนะผู้อื่นจะต้องเอาชนะตัวเอง

ให้ได้เสียก่อน ก่อนที่จะว่าคนอื่นๆควรพิจารณาดูตัวเองเสียก่อน ก่อนหน้าที่จะรู้จักคนอื่นควรจะต้องรู้จักตัวเองเสียก่อน

ผู้ที่รู้จักคนอื่นเป็นคนฉลาด ผู้ที่รู้จักตัวเองเป็นคนมีสติ

ขอขอบคุณข้อมูล verrysmilejung อ่านเพิ่มเติมดูข่าวต้นฉบับ https://verrysmilejung.com

Back To Top