เก็บไว้ ใช้ในตอนจำเป็น 10 ข้อสำคัญ คนขับรถต้องรู้


การใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้เราต้องระมัดระวังหลายอย่างทั้งความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทาง

สภาพความพร้อมของรถของเรา รวมทั้งเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องพกติดตัวเอาไว้ขณะขับรถในกรณีที่มีปัญหา

วันนี้เรานำเอา 10 ข้อของเรื่องที่ผู้ขับขี่รถจำเป็นต้องรู้และทำความเข้าใจกันให้ดีก่อน

เพื่อความสะดวกและไม่เกิดปัญหายุ่งยากตามมาภายหลัง

เก็บไว้ ใช้ในตอนจำเป็น 10 ข้อสำคัญ คนขับรถต้องรู้

1 กรณีเมาแล้วขับ

หากในร่างกายมีปริมาณแอลกอฮอร์สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดทางประกันจะไม่รับผิดชอบใดๆ กล่าวคือ

หากมีระดับแอลกอฮอร์เกิน 150 ขึ้นไปหรืออาจกล่าวว่า หากเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่มีแอลกอฮอล์

ในเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ คุณจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ทำไว้

2 ใบขับขี่

ในกรณีของประกันชั้น 1 หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ทางประกันจะไม่รับประกัน

โดยจะไม่รับซ่อมรถให้กับเราแต่จะซ่อมให้กับทางฝ่ายของคู่กรณีเท่านั้นประกันรถไม่ว่าจะเป็นชั้นไหน

แม้เราจะไม่มีใบขับขี่ หากเราเป็นฝ่ายถูกประกันก็จะจ่ายให้ ทั้งค่าซ่อมรถของเราและคู่กรณี

แต่หากรถของคู่กรณีไม่มีประกันก็อาจเป็นปัญหาที่จะต้องไปเคลียร์กันต่ออีกหลายขั้นตอน

ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด และไม่มีใบขับขี่ ประกันจะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถเรา

และคู่กรณีเลย แต่จะคุ้มครองความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอนเท่านั้น

3 หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

แต่ยังไม่ทราบว่า ใครเป็นฝ่ายผิดให้เราเรียกตำรวจให้มาช่วยตัดสินแต่ถ้าสามารถตกลงกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพัก

เก็บไว้ ใช้ในตอนจำเป็น 10 ข้อสำคัญ คนขับรถต้องรู้

4 กรณีที่เราโดนชนแล้วคู่กรณีหนี

หากเราสามารถจำทะเบียนรถของรถที่ชนได้ให้เราเตรียมเอกสารใบขับขี่ของเราและ

เข้าแจ้งความที่สน.ใกล้เคียงได้จากนั้นจึงนำใบแจ้งความไปแจ้งกับบริษัทประกัน

โดยหากเราทำประกันชั้น 1ไว้แต่จำทะเบียนรถที่ช นแล้วหนีไปไม่ได้ เราสามารถแจ้งว่ารถชนกับอย่างอื่นได้

5 หากตัวเลขทะเบียน เลขรถ สีรถ หรือ ภาษีขาด

หากตัวเลขหรือใดๆไม่ตรงกันทางประกันก็ยังคงต้องจ่ายให้ โดยหาตัวเลขถังรถตรงกับเอกสารก็เพียงพอ

ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีขาดหรือทะเบียนรถหรือสีรถไม่ตรง

6 กรณีเคลมอะไล่

หากเราทำการเคลมอะไหล่แล้วต้องการเปลี่ยนอะไหล่ก็สามารถทำได้ โดยให้เรานำรถไปที่บริษัท

เพื่อทำการตกลงเรื่องราคาอะไหล่ส่วนที่เราต้องการเปลี่ยนได้ โดยทางประกันก็จะจัดการโอนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มาให้

เก็บไว้ ใช้ในตอนจำเป็น 10 ข้อสำคัญ คนขับรถต้องรู้

7 หากใบขับขี่โดนยึด

เราสามารถใช้ใบสั่งทดแทนได้ ชั่วคราวแม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงแทนได้

เพราะด้านบริษัทประกันจะสามารถยืนยันตัวตนผู้ที่รับการคุ้มครองได้ หรืออาจใช้สำเนาแทนก็ได้เช่นกัน

8 หากเราทำประกันชั้น 1 แล้วต้องการเคลมเพื่อเปลี่ยนสีรถ

ก็สามารถทำได้โดยให้เราแจ้งประกันว่า ต้องการเปลี่ยนสีรถทางประกันจะทำการโอนค่าซ่อมตามหลังมาให้

9 ในกรณีที่ต้องเซ็นเอกสารใดๆก็ตามโดยเฉพาะสัญญาให้เราตรวจสอบความถูกต้อง

ในรายละเอียดความเสียหายต่างๆให้ตรงตามความเป็นจริงทุกครั้ง

10 สำหรับความเสียหายของช่วงล่าง

ไม่ว่าจะเป็นส่วนล้อแม็ก ตัวรถ หรือยางมีปัญหาหากเราทำประกันชั้น 1 ไว้ ทางประกันต้องจ่ายให้เสมอ

แต่หากเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่มีราคาแพง ให้เราเตรียมเอกสารและใบเสร็จเพื่อแจ้งประกัน

เพิ่มสลักหลังคุ้มครองซึ่งทางประกันจะทำการคิดเบี้ยเพิ่มให้บางส่วน

10 ข้อที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่หากผู้ขับรถรู้เอาไว้จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองจากบริษัทประกันได้มากที่สุด

เพราะบางเรื่องเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเรามีสิทธิจากการใช้ประกันแค่ไหนอย่างไร

หากไม่มีผู้แนะนำก็อาจทำให้เสียเปรียบได้การมีความรู้เรื่องนี้จึงมีความสำคัญมาก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา krustory

Back To Top