อ่านแล้วเตือนใจดีมาก “การตำหนิผู้อื่น ไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้น”


“การตำหนิคนอื่นว่าแย่ มันไม่ได้ทำให้ดูดีเลย”

ผมไม่ติเตียนใคร…เพราะตัวผมเองก็ไม่ใช่คนดี

ผมไม่ยุ่งเรื่องใคร….เพราะหลายเรื่องผมยังเอาตัวไม่รอด

ผมไม่วิจารณ์ใคร…เพราะผมเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ

ผมไม่ถกเถียงกับใคร…เพราะผมก็ไม่ได้คิดถูกทุกอย่ าง

ผมไม่ตัดสินใคร….เพราะตัวผมเองยังเคยพลาดพลั้ง

ผมไม่ซ้ำเติมใคร…เพราะผมเองก็ยังหวังคนอื่นให้อภัย

ผมไม่ดูถูกใคร….เพราะผมรู้ชีวิตมีขึ้นมีลง

ผมสนใจแต่จะแก้ไขนิสัยที่แย่ๆของตัวเองให้ดีขึ้น

ผมจะไม่ไปตำหนินิสัยแย่ๆของคนอื่นหรอกมันเสียเวลาชีวิต

ไม่เคยมีใครดีขึ้นจากการชี้หน้าด่าคนอื่นมีแต่คนดีขึ้นจากการ ปรับปรุง และ แก้ไข ตัวเอง…

ถึงใครจะว่าเราอย่ างไร…นิ่งไว้จะช่วยทุกอย่ างดีขึ้น

เราอาจเถียงว่า…ใครจะทนได้ปล่อยเขาหย ามศักดิ์ศรี ใครจะทนได้

หากมองอีกมุม เรากำลังฝึกฝนฝึกพัฒนาจิตให้สูงขึ้นต่างหาก

การไม่ตอบโต้เขาปล่อยให้เขาตำหนิไป รับฟังเขา

เราจะได้รู็ข้อเสียตัวเองมากขึ้นเพื่อมาพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น

คนเราด่าคนอื่นส่วนมากต้องการสะใจ ต้องการระบาย

หากคนถูกด่าไม่รับมาคิดปรุงแต่งเพิ่มเติมคำพูดเหล่านั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้

คำพูดไม่ดี เชิงดูถูก เหยียดหย ามก็จะย้อนกลับไปหาตัวผู้พูดเอง

ไม่ต้องทำอะไรโต้ตอบเขา เพียงแต่ปล่อยเขาพูดไปเขาเหนื่อย เขาก็หยุดเอง

คนที่มองหาและจับผิดแต่การกระทำของคนอื่น

คือคนที่ต้องการเอาเรื่องความชั่วคนอื่นมากลบความชั่วตนเอง

ชอบเสพเรื่องไม่ดีชอบนินทาว่าร้ า ยคนอื่น

ชอบตอมของเหม็นเน่าเหมือนแมลงวันที่มันชอบตอมของเสีย

ชอบมองคนในแง่ร้ า ยสิ่งเหล่านี้เมื่อทำจนเป็นปกตินิสัย

ชีวิตที่ชอบรับเอาแต่ของไม่ดีมากๆจิตย่อมไม่ดี มักจะทุกข์ตลอดเวลา

สิ่งนั้นเรียกเป็นบาปติดตัวเขา…ก็อย่ าไรับเอามา

อย่ าให้มันมาเป็นบาปติดตัวของเราด้วย

พัฒนาตัวเองให้ได้ทุกวัน…สะสมวันละนิดหน่อยไปเรื่อยๆ

เวลาจะช่วย สติจะมา ปัญญาจะเกิดตัวเราก็จะดีขึ้นเอง

ที่มา : สิริทัศน์ สมเสงี่ยม

Back To Top