กรรมของคุณจะหมด เมื่อคุณก้าวเท้าเดินออกมา จากคนที่ทำให้ทุกข์


ในสุดท้าย ค ว า ม สำคัญ ของชีวิตคู่มันไม่ได้สุด ที่การแต่งงานหรอก แต่มันคือ

ความสุขจากความสัมพันธ์ที่จะจั บ มื อ พากันไปจนแก่ด้วยกัน คนรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา

แต่ในเวลาที่เขาต้องการ เราต้องอยู่ แต่ถ้าหากว่าเวลา ที่เราต้องการเขา แล้วเขาไม่เคยอยู่ข้างๆ เราเลย

มีแต่ทำให้เราทุกข์เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ต่อ ก ร ร ม ของคุณจะหมดลง หากคุณเดินออกจากสิ่งที่ทำให้คุณเป็น ทุ ก ข์

ผมเชื่อว่าเมื่อ บุญให้ผลเราก็จะพบ คนดีคนจ ริ งใ จ คนที่ มีความมั่นคงเข้ามาทำให้ มีความสุขมากขึ้นในชีวิต

และเมื่อ ก ร ร ม ให้ผล เราจะพบ คนไม่ดีไม่จริงใจไม่ซื่อสั ตย์ เข้ามาทำให้ มีความทุ กข์มากขึ้น ในชีวิต

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบ คนดี จึง เรียกว่า พบคนดี ในเวลาที่เหมาะ เหมาะในที่นี้ คือ มีความพร้อมที่จะ รั ก ษ า ความรัก

ถ้านิสัยของเรายัง ไม่ ดีขึ้น ในวันที่พบคนดีแบบนี้ แนวโน้มคือ นิสัยเ สี ย ๆ ของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ

ออกไปจาก ชีวิตเราได้ ตราบใด ที่ไม่คิ ดแ ก้ไ ขนิสัย ร้ า ยๆ ของตัวเอง ให้ดีขึ้น แนวโน้มคือชีวิตเรา

ก็จะดึงดูด คนที่แ ย่ๆ ดึง ดู ดคนแบบเดิม ที่ห่ ว ยๆ เข้ามาเหมือนเดิม ถ้านิสัยของ เราดีขึ้น

ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับ คนไม่ดี ความดี หรือ ก ร ร ม ดี ของเราตรงนี้ ไม่ใช่สิ่งที่จะรั บ ป ร ะ กั น ได้ว่า

จะสามารถเปลี่ยนใคร ให้ดีขึ้นได้ แต่ความดีนั้น จะทำหน้ าที่

ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในวันหน้ าแทน และ มักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วยการเจอ คนดี แต่ รั ก ษ า

คนดี ไม่เป็น ส่วนหนึ่งเป็น เพร าะไม่รู้จักการต่อบุญ ใหม่ร่วมกัน แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็น เพร าะห ว ง

นิสัย เ สี ย ๆ ของตน มากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต นั่นแหละครับการเจอคน ร้ า ยๆ แต่ยัง ยอมทน ทุกข์ อยู่

ตรงนี้ คือ การใช้ก ร ร ม ในรูปแ บ บหนึ่ง เมื่อไหร่ที่ ทุ ก ข์

พอแล้ว ทนพอแล้ว ไม่อ ย ากเห็นตัวเอง ทน ทุ ก ข์ ซํ้ าซา ก ต่อไป คิดเดินออกมา ได้เมื่อไหร่

จึงเรียกว่า หมด ก ร ร ม เมื่อนั้นถ้าเราเป็น คนดี เวลาจะดึงดูสิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา

แต่ถ้าเราเป็น คนไม่ดี เวลาจะพัดพาสิ่งดีๆ ออกไปจาก ชีวิตเรา เช่นนั้นเอง

จ งเลือกรักคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ว่าจะเรียนดีขึ้น งานดีขึ้น หรือมีทัศน ค ติที่ดีขึ้น

ไม่ใช่รักไปแล้วมีแต่เรื่องทุ ก ข์ใ จหรือความระแ ว ง เลือกรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเอง

ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายไปเสียหมด อย่าพยายามเป็นอีกคน เพราะเพียงแค่

อยากให้เขารักมากขึ้นเลยเพราะเราเองก็ต้องเข้าใ จด้วย ว่าไม่มีใครส ม บู รณ์แ บ บขนาดนั้น

เลือกคนที่ให้ความสบายใ จกับเราได้ตลอด ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ต าม จะไม่มีการระเเวง

กังวลจนพาชีวิตเรา จมอยู่กับความรู้สึกเ เ ย่ๆจนเ สี ย เวลาชีวิต หรือเลือกคนที่ให้กำลังใจ ส่งเสริมความฝัน กันและกัน

ไม่ใช่แค่รักกันไปวันๆ ถ้าเจอแล้วก็จงรักษ าให้ดี ประคองไว้ให้นาน โตแล้ว มีความรักก็อยากให้มัน

ทำให้ชีวิตก้ าวหน้ าไม่ใช่มาเสี ยน้ำต าร้องไ ห้ทุกวัน มันดูไม่รักตัวเองเอาซะเลย

อย่ าหลอกตัวเองว่าแบบนั้นมันคือความรัก รักตัวเองให้มาก

ทุกคนสมควรจะได้ เจอความรักที่แสนดี ทั้งนั้นแหล่ะ และที่สำคัญม ากๆเลย

กอดคนข้างๆไว้ ให้แน่ นๆด้วยนะ ถ้าคิดว่าเป็น ค นที่ใช่แล้ว

ที่มา : นุสนธิ์บุคส์

Back To Top