เราใช้ชีวิต ย่อมมีปัญหา เมื่อเผชิญปัญหา บอกตัวเองดังนี้


เราใช้ชีวิต ย่อมมีปัญหา เมื่อเผชิญปัญหา บอกตัวเองดังนี้ …

1.อย่ าหวั่นวิตก แล้วทุกอย่ างจะดีขึ้น

สวรรค์เป็นธรรมต่อทุกคน เมื่อปิดประตูบานหนึ่ง จะเปิดหน้าต่างบานหนึ่งให้

ฝนไม่ได้ตกใส่เราคนเดียว มองโลกในแง่ดี เป็นก้าวแรกในการเอาชนะอุปสรรค

2.ไม่ต้องกลัว ฟ้าไม่ถล่ม

หากตัดสินใจขจัดความกลัวได้ ก็เกือบเอาชนะความกลัวได้สิ้น ย ามใดหวาดกลัว

จดจ่อในเรื่องที่ต้องทำ หากทำเรื่องที่กลัวได้ ความกลัวจะหายไป ตะปูตำ สักที ต่อไปจะระวังขึ้น ชีวิตคือประสบการณ์ อย่ าได้กลัว

3.ไม่ต้องเสียใจภายหลัง ใครๆ ล้วนทำผิดได้

ไม่มีใครไม่เคยทำผิด เมื่อทำผิด ไม่ต้องเสียใจ การเสียใจนั้นสิ้นเปลืองอารมณ์ เสียหายมากกว่าความเสียหายใดๆ

ผิดพลาดยิ่งกว่าความผิดพลาดใดๆ ทำการใดๆ ล้วนต้องกล้า ไม่ต้องกลัวผิด ไม่มีอะไรหนักหนากับความผิดพลาด

คงมีหลายๆ คนที่อย ากให้เราพ่ายแพ้จากการทำความผิดของเราเอง ไม่เป็นไร บาดแผลทุกรอยคือการเติบใหญ่

4.อย่ า โ ศ ก เ ศ ร้ า นัก ชีวิตนั้นดีงาม

ในวันคืนสั้นๆ ของชีวิต ล้วนต้องประสบเรื่องที่ชวนโศกเศร้าเสียใจ เสียใจก็ร้องไห้ แล้วล้างหน้า

ตบแก้มเบาๆ ยิ้มให้ตัวเอง อย่ าขยี้ตา หาไม่แล้ววันรุ่งขึ้นตาจะบวม ใช้ชีวิตให้ดี ชีวิตเรามีเราเป็นนาย

5.อย่ า ผิ ด ห วั ง โอกาสยังมีเสมอ

การที่คนสามารถ เพราะเชื่อว่าตนสามารถ การล้มละลายที่สิ้นเนื้อประดาตัวที่สุดของคนคนหนึ่งคือ สิ้ น ห วั ง ทุนก้อนใหญ่ที่สุดคือ ความหวัง ในชีวิต บ่อยครั้งที่ประสบความไม่เป็นธรรม อย่ าคร่ำครวญ เพียรพย าย ามอยู่กับมัน คนที่สร้างโอกาสคือคนกล้า คนที่รอคอยโอกาสคือคนเขลา ชีวิตเต็มไปด้วยการทดลองและความผิดพลาด การล้มเหลวครั้งเดียวไม่หมายความว่าจะจบเห่

6.อย่ าดึงดัน ให้เป็นไปตามธรรมชาติ

ในชีวิตมีหลากเรื่องหลายราว ที่แม้พย าย ามเพียงใดก็ไม่อาจบรรลุ ความสามารถของคนคนหนึ่งย่อมจำกัด

และถูกจำกัดโดยเงื่อนไขนานา ขอเพียงได้พย าย ามแล้ว หากไม่บรรลุผลก็ช่างเถอะ อย่ าหาเรื่องตัวเองเลย

7.อย่ าโกรธ เรียนรู้ที่จะใจกว้าง

ในชีวิตย่อมมีคน ทำ ร้ า ย เรา อย่ าได้ โ ก ร ธ การ โ ก ร ธ คือการเอาความผิดของคนอื่นมาลง โ ท ษ ตัวเอง ทนสักนิดคลื่นลมสงบ ถอยสักก้าวฟ้ากว้างทางไกล อารมณ์เยือกเย็นเป็นอาภรณ์ที่ดีที่สุดในการสวมใส่ออกสู่สังคม การผ่อนปรนเป็นสะพานเชื่อมคนกับคน ได้ สภาพจิตที่มองโลกในแง่ดีมาจากการยอมรับ การผ่อนปรน ความใจกว้าง การเข้าใจคน และการไม่ยื้อแย่งชิงดีกับโลก

ที่มา : อ่ า นเองนะ

Back To Top