อ่ านจบแล้วจำ ไ ว้ นะ ดู ค นให้ถู กแต่ อ ย่าดูถู ก ค น


โลกนี้มี คนเก่ง มากมาย แต่คนเก่งที่ไม่มีคุณธรรม ก็มีไม่น้อย เ พ ร า ะ

เอาแต่คิดว่าข้าเก่ง ข้าแน่ ทุกคนต้องยอมรับในความคิดของข้า

เป็นคนเก่งนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่แค่เก่งมันยังดีไม่พอต้องรู้จักวางตัวด้วย

ชีวิตคน บางที ต้องเลี้ยวบ้าง อ้อมบ้างจะตรงไปข้างหน้าตลอดมันก็ไม่ได้โบราณว่า ขุนเขาตั้งอยู่ไม่เปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนเส้นทาง เส้นทางไม่เปลี่ยนแปลงตามนักเดินทางนักเดินทางต้องรู้จักเลือกเดินเองขอแค่เป็นทางอันถูกควร อ้อมบ้างก็ไม่เห็นเสียหายอะไรน้ำสามารถไหลไปรวมกันจนเป็นมหาสมุทรได้

ก็เ พ ร า ะ สามารถหลบหลีกอุปสรรครู้จักลดเลี้ยวรู้จัก อ่อน แข็ง ตามสถานการณ์คนเก่งจะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ได้บางครั้งก็ต้องรู้จักทำตัวให้เหมือนน้ำอย่ าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเที่ยวไปตัดสินคนนั้นคนนี้

ยิ่งสูงเท่าไรยิ่งต้องโน้มตัวลงให้ติดพื้นเท่านั้นทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีเหมือนกันมีความเป็นคนเท่าเทียมกันไม่ว่าเก่งแค่ไหนก็อย่ าได้ไปเที่ยวดูถูกใคร

5 หลักความจริงของชีวิต

1) โลกนี้มีความไม่ยุติธรรมอยู่มาก

ไม่ต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมันสิ่งที่คุณควรทำก็แค่อยู่กับมันให้ได้แล้วรู้จักใช้ประโยชน์จากมันให้เป็น

2) โลกไม่สนเกียรติหรือศักดิ์ศรีของคุณ

คนอื่นก็ดูแค่ความสำเร็จที่คุณมีก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จอย่ าเรียกร้องให้ใครๆ ต้องให้เกียรติคุณเ พ ร าะยิ่งคุณแสดงออกเท่าใด ก็ยิ่งไม่เกิดประโยชน์ใดๆ สำหรับคุณเลย

3) คุณเรียนจบแค่มัธยมคุณไม่มีทางเป็น CEO

นอกเสียจากคุณจะคว้าตำแหน่ง CEOมาไว้ในมือ เมื่อนั้น ไม่มีใครสนใจหรอกว่าคุณจบแค่มัธยม

4) ในขณะที่คุณเผชิญกับความยุ่ง ย า ก

ที่คนอื่นสร้างขึ้น อย่ าได้ปรักปรำกล่าวโทษคุณต้องยืนหยัดขึ้นอีกครั้งและเริ่มต้นใหม่เสมอทุกครั้งที่ล้มลงไป

5) อย่ าพูดถึงคนอื่นลับหลัง

โดยเฉพาะ ลูกน้อง เพื่อนร่วมงานเถ้าแก่ หรือ เจ้านาย ลับหลัง เ พ ราะมันจะกลายเป็นว่าเราเองที่โยนความผิดพลาดไปให้คนอื่นและ เราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรให้ดีขึ้นมาเลย

ที่มา : bitcoretech

Back To Top