การขออโหสิกรรม 3 สิ่ง ชีวิตจะดีขึ้น

 

 

             ผลกรรม จะเป็นอุปสรรคของชีวิต ทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายๆ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

มีแต่ล้มเหลวการอโหสิกรรม สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง อำนาจของกรรมนั้นยิ่งใหญ่ ไม่มีใครเก่งหรือใหญ่กว่ากรรม

โดยจะออกผลแห่งก ร ร มตามเวลาที่เหมาะสม ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

ล้วนเป็นบ่วงก ร ร มที่มาจากเจ้าก ร ร มนายเ ว รหากมีการชดใช้ จึงจะหมดกรรม นอกจากนั้น

อีกวิธีหนึ่งในการปลดกรรม คือ การขออโหสิก ร ร ม

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่ามี 3 สิ่ง ที่จะช่วยให้การขออโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเ ว รได้ผล

หยุดจองเ ว รอาฆาตสำหรับคนที่กำลังตกต่ำ ทำอะไรก็ไม่เจริญ 3 สิ่งนี้ จะช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้

1. ต้องยอมรับว่าเคยทำผิดและสำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ทำไม่มีเจ้าหนี้คนไหนให้อภัยลูกหนี้ที่ไม่ยอมรับผิด

ยิ่งถ้าเจอลูกหนี้ปากแข็งหัวหมอ รังแต่จะโกรธมากขึ้น หนักกว่าเดิม

2. ต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาต้องการในจำนวนที่เขาพอใจด้วยเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เป็นดวงจิตวิญญาณนั้น

เขาต้องการบุญกุศล ที่ทำให้เขามีความสุขขึ้น ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น การทำบุญ แผ่เมตตา อุทิศบุญให้

และขออโหสิก ร ร ม จะทำให้เราพ้นจากช่วงเวลาแย่ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น

3. ขอพึ่งบุญผู้มีอำนาจ มีบุญมากกว่าเรื่องดวงจิตวิญญาณใน 3 โลกนี้ ไม่มีใครเกินพระพุทธองค์

ทำบุญก็แล้ว อุทิศบุญก็แล้ว ขอขมา ขออโหสิก ร ร มก็แล้ว เจ้าก ร ร มนายเ ว รยังไม่ปล่อย

เขายังไม่รับบุญที่อุทิศให้ ก็ขอให้อุทิศบุญแก่พระพุทธองค์ก่อนเพื่อเปิดทางบุญ

ขอให้บุญบารมีขององค์ท่าน ช่วยให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รอโหสิก ร ร มแก่เรา จากนั้นจึงอุทิศให้แก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลาย

เพื่อบรรลุทุกผลก ร ร มที่ส่งผลอยู่ และกำลังจะมาถึง เช่นนี้จึงพูดได้ว่า หากอโหสิก ร ร มถูกวิธี

ย่อมเปลี่ยนชีวิตที่ย่ำแย่ ให้ดีขึ้นได้เป็นลำดับ

ขอบุญรักษา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ที่มา :  read555

Back To Top