อายุก็ไม่ใช่น้อยๆ แล้ว ลองคิดแบบนี้นะ ชีวิตจะสุขใจ


1 กินเพื่ออิ่มปัญหาน้อยกินเพื่ออร่อยปัญหามาก

2 “ความรัก” ที่แท้จริงไม่ต้องมีเงื่อนไขมากมายไม่ต้องจับมือกันไปตลอดทางแค่ต้องห่วงใยและคอยดูแลกัน

3 เราจะไม่พบความลำบากเลยเมื่อเรารู้สึกพอใจ ในสิ่งที่เราทำ

4 วันนี้เหนื่อยแต่ที่จริงก็เหนื่อยทุกวันแต่ก็รอดมาได้ทุกวัน

5 “ความสบายใจของคน เป็นของที่หาย ากคนเราต้องมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้”

6 ศีลเป็นเครื่องคุ้มครองผองชีวิตให้ปลอดภัยจากวิกฤตแห่งปัญหาเดินสู่ความสุขสงบพบปัญญามีสตินำพาก้าวหน้าไป

7 “มีเพื่อนดี เพียงหนึ่ง…ที่พึ่งได้ดีกว่าเพื่อน มากมาย…ที่อิจฉามีมิตรดี เพียงหนึ่ง…ที่เมตตาดีกว่ามิตร ร่วมเฮฮา แต่ไร้ใจ”

8 ทุกครั้ง ที่เราทำดีต่อผู้อื่นเราได้ทำสิ่งที่ดี ที่สุดต่อตนเองด้วย

9 “มนุษย์เราชอบมองคนอื่นโดยผ่านจิตใจของเราออกไปเมื่อจิตใจของเราสะอาดเราก็จะเห็นแต่ความดีงามรอบๆ

ตัวแต่ถ้าจิตใจของเราสกปรกเราก็จะเห็นแต่ความสกปรกรอบตัว

10 ก่อนที่จะพูดอะไร ให้ถามตัวเองว่าจะพูดนี้จำเป็นหรือเปล่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่ าพูดนี่เป็นขั้นแรก

ในการอบรมใจเพราะถ้าเราควบคุมปากตัวเองไม่ได้เราจะควบคุมใจได้อย่ างไร

11 ความทุกข์เกิดจากการไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่ความสุขเกิดจากการเข้าใจในทุกสิ่งที่มันเป็นของมันเช่นนั้นจริงๆ

12 “ถ้าดูคนด้วยปัญญา จะไม่เกลียดใครถ้าดูคนด้วยกิเลส จะมองคนนั้นดีคนนี้เ ล ว”

13 การดำเนินชีวิตไม่ต่างจากการเดินทางบางครั้งก็ต้องเจอทั้งแดดและฝนหากหนีไม่พ้นหรือไม่มีอะไรบังการเดินสู้แดด

สู้ฝนด้วยใจสงบยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดีกว่าการเดินไปบ่นไป

14 การที่เราจะคบหาหรือรู้จักใครสักคนไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ควรระลึกไว้เสมอว่า”คน” เป็นสิ่งมีชีวิต

มีทั้งด้านบวกและลบอย่ าตั้งใจและคาดหวังกับคนหนึ่งคนมากเกินไปเพราะไม่มีใครสามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่ างที่ทุกคนอย ากให้เป็น

15 ชีวิตที่มีความสุขจึงไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากทุกข์แต่คือชีวิตที่รู้จักเกี่ยวข้องกับความทุกข์อย่ างเข้าใจ

ที่มา : Ramet Tanawangsri

Back To Top