อย. โพตส์ เตือนผักที่ผู้ป่วย 4 โรคนี้ควรเลี่ยง โดยเด็ดขาด


อย. โพตส์ เตือนผักที่ผู้ป่วย 4 โรคนี้ควรเลี่ยง โดยเด็ดขาด อาจเป็นโทษมากกว่าประโยชน์

โดยทั่วไปแล้วเรามักได้ยินว่า กินผักผลไม้สิดี จะได้แข็งแรงหรือดีต่อร่างกาย

แต่สำหรับบางคนแล้วผักผลไม้ที่รับประทานเข้าไปก็อาจก่อให้เกิดผลเสียได้เหมือนกัน

โดยเฉพาะในผู้มีโรคประจำตัว งงล่ะสิ กินผักผลไม้ยังมีโทษด้วยหรอ

เพราะบางครั้งเมื่อเราเจ็บป่วยด้วยโรคใด โรคหนึ่ง สารอาหารบางประเภทอาจจะส่งผลกระทบกับโรคที่เป็นอยู่

หากไม่รู้และกินไป อาจส่งผลเสียกับชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้มีโรคประจำตัว และแน่นอนที่สุดเพราะหากรับประทาน

หรือปรุงอาหารไม่ถูกหลักอนามัยก็ เสี่ยง อันตรายเช่นกัน

1.ผู้ป่วยโรคไต

ผู้ป่วยโรคไต ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักผลไม้ที่มีสารของกรดออกซาลิกปริมาณสูง

อาทิเช่น มันสำปะหลัง ดอกกะหล่ำ ผักโขม ปวยเล้ง เป็นต้น เนื่องจากกรดออกซาลิกสามารถจับกับแคลเซียมตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วที่ไต

นอกจากนี้ผู้ป่วยไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น หน่อไม้ ใบขี้เหล็ก ทุเรียน มะละกอ เป็นต้น

2.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคเลือดจางที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกssม มีปริมาณธาตุเหล็กสูง

แต่ไม่สามารถนำมาสร้างเม็ดเลือดแดงเองได้ ทำให้เกิດภาวะธาตุเหล็กสูงในเ ลื อ ดซึ่งเป็นอันตราย

ฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ตับสัตว์ เครื่องในสัตว์ รวมไปถึงผักผลไม้ที่มีธาตุเหล็กสูง

เช่น ผักกูด ถั่วฝักย าว ผักแว่น เห็ดฟาง ใบตำลึง ใบแมงลัก ส้ม เป็นต้น

3.ผู้ป่วยโรคไทรอยด์

ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ สิ่งที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้พึงsะวังคือ พืชวงศ์ Cruciferae ได้แก่ กะหล่ำปลี ทูนิป horseradish

และเมล็ดพรรณผักกาดชนิดต่าง ซึ่งผลที่เกิດขึ้นคือ จะทำให้เกิດเป็นโรคคอหอยพอก

แต่สารพิ ษเหล่านี้จะถูกทำลายโดยการต้ม จึงควรรับประทานกะหล่ำปลีสุกดีกว่ากะหล่ำปลีดิบ

4.ผู้ป่วยโรคกระเพาะและลำไส้

ผู้ป่วยโรคกระเพาะและลำไส้ ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคพริก เพราะจะทำให้กระเพาะอักเสบได้

และยิ่งผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะ หากกินพริกในปริมาณมากจะทำให้อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้น

เนื่องจากพริกมีสารที่เรียกว่า แคปไซซิน ซึ่งทำให้เกิດความเผ็ดร้อน พบมากในส่วนของรกพริก(ใส้แกนกลาง)และเมล็ดพริก

ดังนั้นความเผ็ดของพริกจึงทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารและทำให้อาการของโ ร ครุ นแร งขึ้นได้

กินไม่sะวังอันตรายกว่าที่คุณคิด ทั้งนี้ก็อยากให้ทุกคน ตรวจเช็กดูให้ดีก่อนว่าอาหารผักผลไม้แต่ละชนิดเหมาะกับเราไหม เพื่อความปลอดภัยของชีวิต

Back To Top