อย่าหาทุกข์ใส่ตัว สนใจแค่กินอยู่ ให้มีสุขก็พอ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน


กฎ 5 ข้อเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

1. อยู่กับสิ่งที่เป็น พอใจในสิ่งที่มี ความอยากได้ อยากมี ก็สามารถสร้างความทุกข์ได้เหมือนกัน

เหมือน การปลุกกิเลสที่อยู่ในตัว เพื่อมาทำให้เราเป็นทุกข์ แต่ความทุกข์แบบนี้แก้ได้ไม่ยาก

แค่อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด อย่าลืมว่าถ้าเราไม่คาดหวัง เราก็จะไม่ผิดหวัง

2. จิตใจที่เข้มแข็งเอาชนะทุกสิ่ง การจะทุกข์หรือไม่ทุกข์นั้น ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเอง

คิดว่าทุกข์มันก็ทุกข์ คิดว่าสุขมันก็สุข ไม่มีใครหรืออะไรทำให้เราทุกข์ได้ นอกจากตัวเราเอง

ถ้าเปรียบความทุกข์เหมือนก้อนหิน หากคนอื่นเอาก้อนหินมาฝากให้คุณถือไว้

แค่คุณปล่อยออกไปก็ไม่ต้องทนถือความทุกข์หนักๆ

 

3. มองเห็นคุณค่าในตัวเอง บางทีที่คนเรามีทุกข์ ก็เพราะมัวแต่มองว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้

ด้อยกว่าคนอื่นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม แต่การมัวแ

 

ต่สงสารตัวเอง โทษตัวเองก็ทำให้เกิด

ความทุกข์ได้ และความทุกข์ที่เกิดจากตัวเราเองนี่แหละ ทำให้หายทุกข์ได้ยากที่สุด

4. ให้คุณค่ากับผู้คนไม่ใช่วัตถุสิ่งของ สังคมวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้ใครที่ไม่มีบางอย่าง แต่คนอื่นเค้ามี

มักจะกลายเป็นคนแปลก เป็นคนที่ต้องเอาตัวเองออกจากสังคมนั้นๆ

ทั้งๆที่วัตถุเหล่านี้ไม่สามารถวัดคุณค่าของใครได้เลย

5. กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน การกินแม้จะทำให้มีความสุขได้ แต่ก็ทำให้เกิดทุกข์ได้เหมือนกัน

กินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น กินเยอะก็อ้วน พอกินแล้วนอน ก็ร่างกายป่วย ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นมาจากพฤติกรรม

การกินของเราทั้งนั้น เราต้องพึงระลึกไว้เสมอ ว่าทุกวันนี้เรากินเพื่อดำรงชีวิตอยู่

ควรเลือกกินเฉพาะของที่มีประโยชน์กับร่างกายจะได้ไม่เกิดทุกข์ให้กับร่างกายของเราเอง

Back To Top