อย่ารักคนที่เขาไม่เห็นค่าของคุณ เพราะมันคือการดูถูกตัวเอง


อย่ารักคนที่เขาไม่เห็นค่าของคุณ เพราะมันคือการดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเอง เป็นการกระทำที่ทำให้ตัวเราเองนั้uมีสภาวะจิตใจที่แย่ลง

เพราะเป็นช่วงเวลาที่เรานึกคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ เป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้รักตัวเราเอง

ดูถูกความสำเร็จ ดูถูกการกระทำ เมื่อเราคิดแต่ในแง่ลบกับตัวเอง

ก็จะส่งผลทำให้ขาดสติยั้งคิด ทำให้เป็นบ่อกิดแห่งปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาได้

อย่ารักคนที่เขาไม่เห็นค่าของคุณ เพราะมันคือการดูถูกตัวเอง

การดูถูกตนเอง กล่าวโทษตนเอง ดุด่าตนเอง เมื่อทำบ่อยครั้งเข้า จะทำให้ร่างกายและ

จิตของคุณบันทึกความล้มเหลว ความท้อแท้ของคุณไว้ จิตและสมองของคุณไม่ได้แยกแยะ

ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่กับตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านบวก หรือด้านลบ จิตกับสมองของคุณ

จะสนับสนุนความคิดนั้นให้เกิดเป็นความจริง ยิ่งคุณคิดดูถูก กล่าวโทษตนเองซ้ำ ๆ ซ้ำ ๆ

จะยิ่งเป็นการตอกย้ำให้คุณขๅดความมั่นใจ เมื่อจะทำอะไรใหม่ ๆ ก็จะท้อแท้ไปเสียก่อนแล้วทั้ง ๆ

ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำ ณ ตอนนี้ก็คือ

อย่ารักคนที่เขาไม่เห็นค่าของคุณ เพราะมันคือการดูถูกตัวเอง

“เลิกดูถูกตนเอง จงคิดว่าคุณนั่นแหละเจ๋ง และแน่จริง”

“ยัดเยียดความรักให้คนที่ไม่ต้องการ” คือการดูถูกตัวเอง

“ตามง้อคนที่ไม่แคร์เรา” คือการดูถูกตัวเอง

“ยอมเสียความเป็นตัวเองเพื่อให้เขาชอบ” คือการดูถูกตัวเอง

“ยอมเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่า” คือการดูถูกตัวเอง

อย่ารักคนที่เขาไม่เห็นค่าของคุณ เพราะมันคือการดูถูกตัวเอง

“ทุ่มเทให้คนที่ไม่เห็นค่าเรา” คือการดูถูกตัวเอง

“เหนี่ยวรั้งคนที่อยากไป” คือการดูถูกตัวเอง

“เลือกคนที่ไม่ดีพอ” คือการดูถูกตัวเอง

อย่า “รัก” ใครบางคน ถ้ามันคือการ “ดูถูกตัวเอง” เพราะเขาก็จะ “ดูถูก” และไม่เห็นค่าเราเช่นกัน

“การดูถูกและทำร้ายตนเอง มีแต่จะทำให้คุณแย่ลง จงรักตนเอง แล้วโลกนี้จะเป็นของคุณ”

ขอขอบคุณข้อมูล  refilllove

Back To Top