อย่ามองโลกในแง่ดีเกินไป สอนใจได้ดีมาก


ในสังคมยุคปัจจุบัน โลกสวยเกินไปก็ “อยู่ยาก” มองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็ไม่กล้าใช้ชีวิตต้องรู้จักความพอดี

มองโลกแบบตรงไปตรงมาในสังคมที่เงินสำคัญกว่ามิตรภาพ

ความจริงใจหายากมีแต่คนเห็นแก่ได้จ้องจะเอาเปรียบจะให้ใจใคร​ ดูดีๆ

อย่ามองแค่ฉาบฉวยจริงใจ​ได้ แต่ต้องชัดเจน​ อย่ายอมให้ใคร “ล้ำเส้น”ถ้าดีมา ดีตอบ รักมา​ รักตอบ แต่ถ้ามาแบบร้ า ยๆ

เห็นแก่ตัว เอาเปรียบ ก็ไม่จำเป็นต้องทนอย่ าเป็น​ “คนดี” จนไม่มีคนเกรงใจ

ดีเกินไปจนไม่มีใครเห็นค่าไม่มีใครคบก็​ “ช่างมัน” ถ้าหาความจริงใจไม่ได้ อยู่คนเดียวสบายกว่ามองคนให้ออก

แล้ว​คัดเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตให้เป็น..!!

ตา ยไปเอา ” เงิน “ ไปไม่ได้ แต่… ขาด ” เงิน ” รู้สึกเหมือนจะตา ย

” เงิน “ ซื้อความรักไม่ได้ แต่… ความรักเสื่อมหายได้เมื่อขาด ” เงิน “

” เงิน “ ไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้ แต่… เมื่อไม่มี ” เงิน “ คงนอนไม่หลับ

” เงิน “ ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้ แต่… สุขภาพที่ดีต้องใช้ ” เงิน “

” เงิน “ ไม่สามารถซื้อความเก่งกาจได้ แต่… ความรู้และใบปริญญาที่ได้มาต้องใช้ ” เงิน “

คนโ ง่ดูเหมือนฉลาดเมื่อมี ” เงิน “ แต่… คนฉลาดดูเหมือนโ ง่เมื่อไม่มี ” เงิน “

” เงิน “ ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่ าง แต่… ทุกสิ่งทุกอย่ างต้องใช้ ” เงิน “

เรื่อง ” เงิน “ มันเป็นเรื่องเล็ก แต่… ถ้าไม่มี ” เงิน “ มันเป็นเรื่องใหญ่

เชื่อสิ ” เงิน “ ไม่ใช่แก้วสารพัดนึก แต่… ถ้าคุณไม่มี ” เงิน “ จะนึกอะไรไม่ออกสารพัด

การมีเงินไม่ได้ทำให้เรามีความสุขที่สุด แต่มันก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นครอบครัวเราสบายขึ้น

จะทำอะไรก็สะดวกขึ้น ก็ทำให้เรามีความสุขด้วยเช่นกัน

ที่มา : bitcoretech

Back To Top