อ ย่ าทำให้ค น อื่ น ดูไม่ดี เพราะ มั น ไม่ได้ทำให้เราสูงขึ้น


จริงๆ การพูดจาดู ถู ก หรือเหยียดหยามคนอื่นนั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่ดี และไม่ควรปฏิบัติเอาเสียเลย

เพราะเป็นนิสัยที่ผู้ที่มีการศึกษาหรือปัญญาชนเค้าไม่นิยมทำกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน

ที่ยังคงมีการดู ถู กเ ห ยี ย ดหย ามกันให้เห็นอยู่บ่อยๆ ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การล้อเลียน

การพูดจาถากถาง ดู ถู กดูแคลนคนที่ด้อยกว่า เพียงเพราะความสนุก สะใจ

ได้สนองกิเลสตัณหาที่ตัวเองกักเก็บมานาน จนล้นออกมาให้ใครๆ ได้เห็นทางการกระทำภายนอก

รู้ไหมว่า “การดู ถู ก” เ ห ยี ย ดหย ามคนอื่นบ่อยๆ มันจะกลายเป็นนิสัยที่เราย ากจะสลัดออก

หรือบางคนทำไปด้วยความเคยชินก็มี

โดยการล้อเลียนหรือเรียกชื่อคนอื่นตามปมด้อยของเขา เช่น บางคนมีรูปร่างเตี้ยก็เรียกเขาว่า

ไอ้เตี้ย บางคนแคระแกรนก็เรียกไอ้ แคระ ไปสารพัด ยิ่งไปกว่านั้นบางคนมีความพิการทางอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ก็เรียกซ้ำปมด้อยเขา เช่น ไอ้ดำ ไอ้อ้วน ไอ้เป๋ และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้แม้ว่าผู้พูดเองจะคิดว่าเป็นเพียงแค่การหยอกล้อ

หรือแค่พูดเล่นๆ พอสนุกปาก แต่เชื่อซิ ร้อยทั้งร้อยไม่มีใครชอบหรอก! เพราะเขาล้วนเป็นผู้ถูกกระทำ

และถูก ข่มเหงทางจิตใจอย่างยากที่กล่ำกลืนฝืนทน และบ่อยครั้งที่คนเหล่านี้มีความรู้สึกท้อแท้ทั้งชีวิตและจิตใจในความต่ำต้อย

และความไม่เท่าเทียมกันของความเป็นคนในสังคมการ ล้อเลียนเหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสากันอยู่พอสมควรสำหรับคนที่ถูกกระทำ

แต่ที่ร้ า ยแรงไปกว่านั้น เมื่อไม่นานมานี้ มีการด่าว่าดู ถู กแม้กระทั้งคนพิการ

นี่ไม่ใช่การล้อเลียนหรือล้อเล่น แต่เป็นการด่าเพื่อความสะใจของผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีอวัยวะครบ 32 เชื่อไหมว่าสิ่งนี้

ยังมีอยู่ในสังคมไทยถือเป็นเรื่องที่น่าอนาถใจอย่ างยิ่ง ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลย นอกจากการดู ถู กทางด้านร่างกายแล้ว

ในสังคมยังมีการดู ถู ก ทั้งในเรื่องของฐานะ การศึกษา การ เ ห ยี ย ด สี ผิ ว การเทียบชนชั้นต่างๆ นานา

มาถึงตรงนี้ อย ากให้รู้ว่าการดู ถู กคนอื่นนั้น มันไม่ได้เป็นการทำให้ตัวผู้พูดดูสูงส่งขึ้น หรือได้รับการยอมรับจากสังคมหรอกในทาง

กลับกัน คนที่พูดนั่นแหละจะยิ่งดูตกต่ำลงอย่ างมาก และถูกสังคมประณามถึงพฤติก ร ร มที่แสดงออกมา

เพราะสิ่งเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของจิตใจ การอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม การศึกษา ของคนคนนั้นมากเพียงใด

จะว่าไปแล้ว คนที่ชอบด่าว่า พูดจาดู ถู ก หรือเ ห ยี ย ดหย ามคนอื่น ก็น่าสงสารและน่าสังเวชอยู่นัยๆ

เพราะพวกเขาไม่เคยได้มองเห็นตัวเอง หรือไม่เคยคิดเลยว่า คนเราทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนมีค่าด้วยกันทั้งนั้น

อาจไม่มีค่ากับคนพูดแต่ก็มีค่ากับพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหายของเขาเอง หรือเขาอาจมีความสามารถที่แตกต่างกัน นั่น

ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะทุกคนล้วนมีความความสามารถที่ต่างกัน นั่นคือเรื่องจริงและมีอีกหนึ่งเรื่องจริง

ที่คนที่ชอบดู ถู กคนอื่นคงอาจจะยังไม่รู้สินะว่า คนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ล้วนต้อง เจ็บ ต้องแก่ ต้องต า ย ด้วยกันทั้งนั้น

แทนที่จะพูดจาดู ถู กเ ห ยี ย ดหย ามให้เจ็บช้ำน้ำใจกัน แต่หันมาพูดจากันดีๆ พูดในสิ่งที่เป็นมงคล ให้เกิดความรักความเมตตาต่อ

กันจะดีกว่าไหม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องสร้างความจงเ ก ลี ย ดจงชังและการโกรธแ ค้ นกันไปตลอดชีวิต

เพราะคนเราทุกคนก็อย ากอยู่บนโลกนี้ด้วยความสงบสุขกันทั้งนั้น!

สุดท้ายนี้ สิ่งที่อย ากจะบอก…คือ การดู ถู กคนอื่นหรือคนที่ด้อยกว่าไม่ใช่ซึ่งที่ดี

คุณอาจสนุก หรือสะใจ แต่สิ่งเหล่านี้ มันอยู่บนความทุกข์คนอื่นนะ เพียงแค่คิดก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองและขุ่นมัวแล้ว

ดังนั้น ขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่ า นระลึกไว้เสมอว่า การดู ถู กเ ห ยี ย ดหย ามคนอื่นนั้น

มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำเป็นอย่ างยิ่งและเป็นสิ่งที่คนดีๆ เขาไม่ทำกันค่ะ เพราะฉะนั้น อย่ าทำนะค่ะ

ที่มา : สาระน่ารู้

Back To Top