อย่ากังวลว่าจะมีเพื่อนน้อย แต่จงกังวลหากไม่มีเพื่อนแท้


1.ผู้คนที่แวดล้อมตามมาด้วยความคาดหวังเราอาจเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนมากมาย

แต่ช่วงเวลานั้น กลับไม่เป็นตัวเองเลยเอาแต่พยายามทำให้คนคนอื่นรู้สึกดี

2.ลดจำนวนผู้คนในชีวิตลงบ้างเพราะจำนวนไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไปหรอก

3.ให้เวลากับวงสนทนาเล็กๆ แต่มันลึกซึ้งอยู่กับคนที่เรารู้จักเขาเป็นอย่างดีและเขานั้น

ก็รู้จักเราเป็นอย่างดีวงสนทนาเช่นนี้ ย่อมเห็นอกเห็นใจมีเมตตาและมิตรภาพอันแท้จริง

4.วงสนทนาที่เน้นจำนวนคนเหมือนลูกโป่งที่พองตัวขยายใหญ่ขึ้น แต่ผิวกลับบางพร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อไม่เหนียวแน่น

5.วงสนทนาที่ดีคือวงสนทนาที่ให้ความสำคัญกับการ “ฟัง”ในวงนั้นเรามักได้ฟังความทุกข์

ของกันและกัน เรื่องที่หน่วงใจเรื่องแบบนี้ ทำให้เรารู้จักกันดีขึ้นกว่าเดิม

6.ในวัยหนึ่งเราอาจต้องการมีเพื่อนที่มากแต่เมื่อถึงอีกวัยหนึ่ง เรากลับพบว่าสิ่งที่ต้องการคือเพื่อนแท้

ซึ่งไม่ต้องมากมายเลยน้อยแต่ลึกมีคุณภาพกว่า กว้างแต่ว่างโหวง

7.เพื่อนที่แท้คือคนที่เรากล้าร้ องไห้ต่อหน้าเขาโดยไม่ก ลั วว่าเขาจะตัดสินเราว่าเป็นอย่างไร

บอกความลับให้เขาฟังได้ทุกเรื่องแม้เรื่องที่เราผิดพลาดหรือสามารถสารภาพบาปกับเขาได้

8.เพื่อนแบบนี้มีไม่มาก และเมื่อเจอแล้วเราเองก็มักจะเป็นเพื่อนแท้ของเขาเหมือนกัน

9.ถึงเวลาหนึ่งจึงเข้าใจว่าเรามุ่งเน้นความต้องการนั้นผิดไปเรามุ่งเน้น “ปริมาณ” ของความรัก

จากคนหลายๆคนแต่ที่จริงแล้วเราอาจต้องการ “ปริมาณ”นั้นจากคนเพียงคนเดียว หรือไม่กี่คน

10.เหมือนดอกไม้ปลอมทั้งช่อก็ไม่สวยเท่าดอกไม้จริงเพียงหนึ่งดอกมีเพียงดอกไม้จริงเท่านั้น ที่มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติ

11.ต่างกันกับวงสนทนาคุณภาพที่โอบอุ้มเราไว้แม้เราจะกลับไปอยู่ตามลำพังอีกครั้งแต่

เรารู้สึกเสมอว่ามีคนที่คอยห่วงใยเราและพร้อมที่จะปลอบโยนเราเสมอๆ

12.บ่อยครั้งที่หัวเราะเฮฮากับคนจำนวนมากๆแล้วรู้สึกเงียบเหงา เมื่อต้องกลับบ้านโดยลำพัง

13.การคุยที่เนิ่นนานอย่างลึกซึ้ง อาจมีเสียงหัวเราะน้อยแต่กลับทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องหัวเราะ

14.อย่าได้กังวลว่ามีเพื่อนน้อยแต่จงกังวลว่าไม่มีเพื่อนแท้

15.จะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็น “เพื่อนแท้”ไม่ยากเลย ถ้าเรามีคนเช่นนั้นในชีวิตเราจะรู้สึกขอบคุณ

ที่มีเขาและเขาเองก็มักขอบคุณที่มีเราในชีวิตเราอาจพบคนเช่นนี้ แค่ไม่กี่คนหรอกแต่นั่นไม่ได้เป็นปัญหา

แจกันที่สวยๆไม่ได้ต้องการดอกไม้ทั้งทุ่งมาประดับหรอก หากต้องการแต่ดอกไม้ที่เหมาะกับ

แจกันนั้นต่างหากเมื่อพบเจอแล้ว ดอกไม้จะทำให้แจกันนั้นสวยขึ้นขณะเดียวกัน แจกันก็จะทำให้ดอกไม้สวยขึ้นเหมือนกัน

ขอขอบคุณ คิดสิ

Back To Top